Opphever bruksforbudet i deler av Pernup-bygget

Trysil kommune lar nå beboerne i 1. og 2. etasje på Pernup få flytte hjem.

Leilighetsbygget Pernup - Klikk for stort bildeTrysil kommune har opphevet bruksforbudet for 12 av de 18 leilighetene i boligsameiet Pernup. Harald Nyberg, Trysil kommune
- Tre vilkår må oppfylles før de kan flytte tilbake. Årsaken til det er at vi vil være sikre på at personsikkerheten er ivaretatt, sier avdelingsleder på bygg og geodataavdelingen Rune Møller Poulsen.

Vilkårene

Vilkårene som sameiet og/eller tiltakshaver må sørge for å oppfylle, er:

  • De åpne garasjene må stenges for bruk og strømmen til dem må koples ut.
  • Kommunen må få bekreftet at alt brennbart materiale er fjernet fra balkongene.
  • Kommunen må få dokumentert at det er inngått en avtale om våken vaktordning.

Vaktordningen

Vaktordningen innebærer at noen ser til at alt er i orden annenhver time døgnet rundt. Ordningen skal vare til trepanelet i svalgangene er erstattet eller oppgradert til gjeldende krav eller at det er dokumentert at det automatiske slokkeanlegget på svalgangen gir tilstrekkelig dekning.

3. etasje

Beboerne i 3. etasje får ikke flytte tilbake før en del avbøtende tiltak er på plass.

- Etter en totalvurdering mener vi at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å åpne opp for 3. etasje nå. Flere av de foreslåtte tiltakene går direkte på bygg- og branntekniske løsninger som det må søkes om og behandles som byggesak av oss. Disse tiltakene er ikke av en type som kan gjennomføres raskt og enkelt, sier Rune Møller Poulsen.

Prioriteres

- Vi kommer til å prioritere å følge denne saken helt inn for å sikre kvalitet i ferdig bygg slik jobben til bygningsmyndigheten er i henhold til plan- og bygningslovens formålsparagraf tredje ledd, sier han.

Tredje ledd lyder: Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.

Se vedtaket (PDF, 278 kB)

Kontakt oss

Rune Møller Poulsen
Avdelingsleder for bygg- og geodataavdelingen
E-post
Telefon 474 72 972
Til toppen