Navnesak på høring

Statens kartverk har reist navnesak for Skora/Skåret og Gjetsjøen med flere. Saken ligger ute på høring til 9. september 2024.

Bekk rinner gjennom en smal og frodig dal - Klikk for stort bildeSkårbekken rinner gjennom frodig terreng. Live Skaaret

- Saken er tatt opp for å få formalisert og avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. Saken gjelder i hovedsak bruksnavn, gardsnavn og naturobjekter som bekk, dal, seter, tjern og vann som har i seg Skår- og Gjetsjø- . Du finner alle navnene i dokumentet nederst, forteller fagleder geodata Agita Freimane.

Prosessen

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av blant annet naturnavn, nedarvede gårds- og bruksnavn, seternavn og statlige anlegg. Men før de fatter vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Og det er vi som skal innhente uttalelser fra berørte. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gårdsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Kommunen ved stedsnavnsutvalget sender så høringsuttalelsene til Språkrådet som gir sin tilråding før Kartverket fatter endelig vedtak.

Høringsuttalelser

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Send helst høringsuttalelsene på vårt digitale høringsskjema. Eller du kan sende til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Merk den i så fall 2024/1958.

Hent digitalt høringsskjema

Høringsdokumenter

Kontakt oss

Agita Freimane
Fagleder geodata
Bygg- og geodataavdelingen
E-post
Telefon 47 47 29 67
Til toppen