Navnesak om Lekjenna med flere er vedtatt

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av flere stedsnavn i Engerdal og Trysil kommuner. Klagefristen er 4. august.

Kart - Klikk for stort bildeKartet viser Lekjenna og Østre Lekjenna.

I forbindelse med oppretting av et verneområde i Engerdal og Trysil kommuner ba Språkrådet Kartverket om å reise navnesak for bekkenavnet Lekjenna. Kartverket benyttet samtidig anledningen til å reise navnesak for noen flere navn i Trysil kommune som stod med skrivemåtestatus foreslått i Sentralt stedsnavnregister (SSR). Navnesaken ble reist for å fastsette rett skrivemåte for offentlig bruk.

Vedtatt skrivemåte for:

 • Østre Lekjenna (bekk)
 • Vestre Lekjenna (bekk)
 • Lekjenna (bruk 47/52)
 • Lekjenneset (nes)
 • Synnatel (bruk 7/4)
 • Synnatelmyra (myr)
 • Synnatelrønningen (eng)
 • Synnatelvollen (setereiendom 15/8)
 • Hanssætra (seter)
 • Hanssætervegen (traktorveg)
 • Kristiansingvollen (setereiendom 15/2)
 • Jensarvollen (setereiendom 15/3)
 • Knuts-Jo-dammen (dam)

Bruk av vedtatte skrivemåter

Loven pålegger statlige, fylkeskommunale og kommunale organer, samt selskaper som det offentlige eier, fullt ut å bruke de vedtatte skrivemåtene. Loven regulerer kun offentlig bruk av stedsnavn. Privatpersoner og bedrifter som ikke er heleide av det offentlige, er derfor ikke pålagt å følge de vedtatte skrivemåtene.

Klage

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.  Eventuell klage sendes til Kartverket, postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller til post@kartverket.no med kopi til postmottak@trysil.kommune.no. Klagefristen er satt til 4. august 2024.

Til toppen