Nærkontakt til smittet?

Her ser du hva som gjelder med hensyn til karantene og testing. Og hva du skal gjøre om du blir smittet.

Forkjølet kvinne - Klikk for stort bildeHar du symptomer, skal du holde deg hjemme og teste deg for covid-19 - selv om symptomene er svake.
Først: Har du testet positivt, skal du være i isolasjon - også om du er fullvaksinert. Har du symptomer, skal du være i isolasjon i seks døgn fra du fikk symptomer og til du har vært feberfri i 24 timer uten bruk av febernedsettende midler. Dersom du ikke har symptomer, skal du være i isolasjon i seks døgn etter at du testet positivt.

Sjekk FHIs sider for å se hva isolasjon innebærer

Du skal også varsle nærkontaktene dine og registrere smitten i Smittestopp-appen om du har den. Har du testet positivt på selvtest, skal du registrere deg i smittesporingssystemet vårt eller ringe smittesporingsteamet vårt.

Registrer deg i smittesporingsprogrammet

Smittekarantene

Du må i smittekarantene dersom du er husstandsmedlem eller tilsvarende nær, for eksempel kjæreste eller bestevenn, til en som er smittet. Har du hatt covid-19 de siste tre månedene, slipper du karantene. Det gjør du også dersom du har tatt boosterdose for minst ei uke siden hvis du tester deg daglig med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i sju døgn etter kontakten med den smittede.

De som skal i karantene skal:

  • teste seg så fort som mulig.
  • være i karantene i ti døgn, men hvis de tester negativt etter sju døgn, kan de gå ut av karantenen. Testen kan være selvtest eller hurtigtest eller PCR-test tatt av helsepersonell.

For de som kan holde helt avstand fra den smittede, telles karantenedøgnene fra tidspunktet den smittede testet positivt.

For de som ikke kan holde helt avstand fra den smittede, telles karantenedøgnene fra dag 4 du hadde kontakt med den sist syke i husstanden. Test for å avslutte karantenen kan tidligst tas 11 døgn (dag 4+7 dager) etter at den sist syke i husstanden ble syk.

Les mer på FHIs sider

Se hva som gjelder når du er i smittekarantene, hva kan du gjøre og ikke

Se hvor du kan og ikke kan oppholde deg i karantenetida

Regler for andre nærkontakter

Du er nærkontakt dersom du har vært nærmere en smittet enn to meter i mer enn 15 minutter fra to døgn før denne fikk symptomer, eller fra han/hun testet positivt dersom vedkommende ikke har symptomer. I tillegg regnes skoleklasser, barnehagegrupper, arbeidskolleger som jobber tett sammen og liknende ofte som nærkontakt da de har hatt mange kortere kontakter med hverandre over tid. 

Slike nærkontakter skal ikke i karantene, men du anbefales:

  • å teste deg med selvtest, hurtigtest eller PCR-test på dag 3 og 5 etter siste nærkontakt. Hvis du har hatt koronainfeksjon i løpet av de siste tre månedene eller likevel testes jevnlig, trenger du ikke følge disse testanbefalingene. Tester du positivt på selvtest, skal du gå i isolasjon. Du bør ta en bekreftende prøve på teststasjonen. Du skal også varsle nærkontaktene dine og registrere smitten i smittesporingssystemet vårt (enten selv eller ved å ringe smittesporingsteamet - lenke lengre opp på sida her) og i Smittestopp-appen hvis du har den.
  • å følge med på helsetilstanden din i ti døgn. Du bør teste deg selv ved milde symptomer, også om du har hatt covid-19 tidligere eller har tatt boosterdose.
  • kun test ved symptomer om du er barn under skolealder. Foresatte bestemmer om barn skal testes.

Barn under 16 år trenger ikke å testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt en test.

Her får du selvtester

I Trysil får du gratis selvtester på teststasjonen i Meierivegen 1 i Nybergsund alle dager kl. 10-17. Du kan få en fempakning om gangen slik at du ikke trenger å reise dit hver gang du er anbefalt å teste deg, eller dere er flere i samme testregime.

Det kan også hende du kan få test på skolen, i barnehagen eller på arbeidsplassen din. Spør der.

Til toppen