Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Fra 26. november er reglene for innreise til Norge skjerpet.
Klikk her og sjekk hva som gjelder

Norway has stricter entry restrictions from 26 November.
Qlick here to see the new measures that has entered into force

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 17.11.2021

Hovedutvalget utsatte saken om etablering av hurtigladere ved Trysil rådhus.

To elbiler på lading ved Trysil rådhus - Klikk for stort bildeI dag er det ingen hurtigladere ved rådhuset. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune Kommunedirektøren innstilte på å etablere en ladestasjon med ti ladepunkter nordøst på parkeringsplassen bak rådhuset. Hovedutvalget utsatte saken fordi de vil ha utredet alternative plasseringer og at tidligere henvendelser til kommunen om ladestasjoner, skal tas i betraktning.

Andre saker

De tre andre sakene de hadde oppe, har de sendt videre til kommunestyret med slike innstillinger:

  • Trysil kommune godkjenner detaljreguleringsplan for Tangådalen masseuttak.
  • Trysil kommune ønsker ikke på nåværende tidspunkt å overta hovedledningsnettet i Solskiva hyttefelt. Hytteeierne må selv i fellesskap ta ansvar for å drifte nettet.
  • Trysil kommune sier med virkning fra 1.1.2023 opp dagens avtaler med Trysilfjell Utmarkslag og Fageråsen Hytteområde om refusjonsplikt for å utrede framtidige modeller for avregning av avgift for samtlige hyttefelt tilkoplet kommunalt renseanlegg.

Se saksutredningene og vedtakene fra hovedutvalgets møte 17. november 2021

Til toppen