Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Fra 26. november er reglene for innreise til Norge skjerpet.
Klikk her og sjekk hva som gjelder

Norway has stricter entry restrictions from 26 November.
Qlick here to see the new measures that has entered into force

Møtet i forvaltning og teknisk drift 23.9.2021

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift begynte møtedagen med befaring på Fageråskjølen.

Tre menn med en fundamentstolpe i metall - Klikk for stort bildeUtbygger Bjørn Karlsen til venstre med representanter fra Aurskog Høland Bygdeservice som driver med skruteknologi som punktfundamentering. Ole André Storsnes Der fikk de blant annet en innføring i punktfundamentering med skruteknologi. Hovedutvalget avsluttet dagen med befaring også. Da dro de til Bjønnbekkmora hytteområde for å gjøre seg kjent med ønskene om utvidelse av hytteområdet.

To saker 

Etter orienteringene om blant annet sykefravær og bemanning i sektoren behandlet hovedutvalget to saker:

  1. Hovedutvalget godkjente enstemmig sektorens tertialrapport.
  2. Hovedutvalget vedtok enstemmig Sps forslag om å utsette Rolf Mellums klage på avslag på dispensasjonssøknad til de har vært på befaring. Mellum har søkt om å få bygge et anneks som krever at tillatt BYA økes noe, og samtidig beholde ei lita vedbu på Osensjøen øst 321.

Se møteinnkallinga med saksutredninger til og protokoll fra møtet

Til toppen