Møtet i fondsstyret og formannskapet 9.11.2021

Koronatilskudd til Kjølen Hotell var en av sakene som ble behandlet i fondsstyret denne dagen.

Fondsstyrets medlemmer, kommunedirektør og næringssjef - Klikk for stort bildeFra fondsstyremøtet 9. november 2021 Trysil kommune-TV Fondsstyret fikk oversikt over brukte og tilgjengelige midler i kraftfondet og ga 218 750 kroner i tilskudd til Kjølen hotells helårssatsing.

Formannskapet

Formannskapet behandlet ingen saker, men fikk mange orienteringer i de drøye sju timene møtet varte:

  • Kommunedirektør Jan Sævig, kultursjef Anne N. Sætre og Gro Bruksås fra Destinasjon Trysil orienterte om sentrumsutviklingsprosjektet.
  • HR-leder Lasse Bolstad og avdelingsleder Runhild Nerby orienterte om nedbemanningsprosessen på Bergetunet.
  • HR-lederen, kommunalsjef for helse, omsorg og sosial Britt Støa og kommunalsjef for oppvekst og kultur Hanne Stolt Wang orienterte om nærværs- og sykefraværsarbeid
  • Økonomisjef Gerard Kort og kommunedirektøren orienterte om økonomisk status.
  • Kommunedirektøren orienterte om befolkningsutviklingen.
  • Kommunedirektøren og kommunalsjefen for helse, omsorg og sosial ønsket en avklaring rundt kreftkoordinatorstillingen. Formannskapet ba om å få en sak til behandling.
  • Plansjef Bjørn Tore Bækken og samfunnsplanlegger Jarand Holtekjølen Dugstad orienterte om samfunnsdelen av kommuneplanen og ønsket en diskusjon om arealstrategi. Formannskapet ba om å få saken i et arbeidsmøte etter jul.
  • Plansjefen orienterte om sentrumsplanen og NVEs innsigelse.
  • Formannskapet lukket møtet da kommunedirektøren, kommunalsjefen for helse, omsorg og sosial og kommunalsjefen for oppvekst og kultur orienterte om tanker rundt framtidig organisering av Trysil kommune.

Les saksutredningene til og protokollen fra fondsstyret

Les møteinnkallinga til og protokollen fra formannskapet

Se opptak av møtet på kommune-TV

Til toppen