Møte i kommunestyret 27. april 2021

Opptaket fra kommunestyremøtet 27. april er ferdig redigert og tilgjengelig på kommune-TV.

Kommunestyremøte - Klikk for stort bilde159 fulgte direktesendinga på kommune-TV. Whereby På møtet behandlet kommunestyret disse sakene:

  • Etablering av biogassanlegg ved Innbygda renseanlegg
  • Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2027
  • Revidert økonomireglement Trysil kommune
  • 5-dagers skoleuke for 1. og 2. klasse ved kommunens offentlige barneskoler
  • Tittel på kommunens øverste administrative leder
  • Finnskogen Natur & Kulturpark - oppfølging av verbaluttalelse budsjett 2021
  • Saksbehandlingstid - Oppfølging av verbaluttalelse budsjett 2021
  • Årsmelding 2020 - råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
  • Steinar Larsen Eriksson - forlengelse av fritak fra politiske verv
  • BORDSAK: Høring - Harmonisering av tjenestetilbud og organisering av voksnes læring i Innlandet

I tillegg informerte Eidsiva om strategien deres framover og svarte på spørsmål som ble reist av Frank W. Lie Bråten i kommunestyremøtet 23. februar 2021.

Gå til kommune-TV

Se møteinnkalling og protokoll

Til toppen