Møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 21. april 2021

Opptaket fra hovedutvalgsmøtet 21. april er ferdig redigert og tilgjengelig på kommune-TV.

Hovedutvalgsmøte i forvaltning og teknisk drift - Klikk for stort bilde73 seere fulgte direktesendinga på kommune-TV. Kommune-TV På møtet behandlet hovedutvalget for forvaltning og teknisk drift disse sakene:

  • Finnskogen Natur & Kulturpark - oppfølging av verbaluttalelse budsjett 2021
  • Saksbehandlingstid - Oppfølging av verbaluttalelse budsjett 2021
  • Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2027
  • Detaljregulering Tangådalen massetak - 1. gangs behandling
  • Deling av driftsenhet, klagebehandling - gnr. 73 bnr. 37 mfl.

Du kan hoppe direkte til den saken du er interessert i, du trenger ikke se hele opptaket.

Gå til kommune-TV

Se møteinnkalling og protokoll

Til toppen