Korona

Kommuneoverlegen ber oss huske at vi fortsatt lever i en pandemi.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå gruppe 8; friske i alderen 55-64 år. I Trysil tilbys kun Pfeizer-vaksine.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15)
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15) 

Møte i formannskapet 8. juni 2021

Opptaket fra formannskapsmøtet 8. juni er ferdig redigert og tilgjengelig på kommune-TV.

Formannskapet - Klikk for stort bilde147 fulgte direktesendinga på kommune-TV. Kommune-TV Først var det møte i fondsstyret og disse sakene ble behandlet:

 • Kraftfondet 2021: Oversikt over bruk av midler pr 31.05.2021
 • Raskiftet-fondet 2021: Oversikt over bruk av midler per 01.06.2021
 • Referatsaker og protokoll

I tillegg fikk vi også en kort presentasjon av vår nye næringssjef Maria Bohman Låte.

Etter fondsstyret, behandlet formannskapet disse sakene:

 • Sør-Østerdal interkommunale politiske råd - samarbeidsavtale
 • Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdalsregionen
 • Konsekvenser ved at barnetrygd ikke er med i beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp
 • Hovedplan vann og avløp for perioden 2020-2032
 • Kredittfasilitet hos Sparebanken 1 Østlandet - Trysil kommune
 • Regnskap 2020 og årsberetning 2020 - Trysil kommune
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - 1. gangs behandling
 • Økonomiplan med handlingsdel 2022-2025 - Trysil kommune

I tillegg var KS-ledelsen (styreleder og direktør i KS (sentralt) og styreleder og regiondirektør i KS Innlandet) på besøk i formannskapet, og det ble en dialog mellom gjestene og politikerne.

Gå til kommune-TV

Se møteinnkalling og protokoll for fondsstyret

Se møteinnkalling og protokoll for formannskapet

Etter møtet i formannskapet var det et kort møte i valgstyret.

Se møteinnkalling og protokoll for valgstyret

Til toppen