Mer strømstøtte til lag og foreninger

Nå kan lag og foreninger søke om strømstøtte for perioden oktober-desember 2022. Siste frist er 15. februar kl. 13.

Tegning av kvinne som steker vafler - Klikk for stort bildeStrømstøtten til lag og foreninger utbetales fortløpende, så jo raskere de søker, jo raskere er pengene på konto. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet skriver:

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte

Søknadsfristen er 15. februar kl. 13. Perioden det kan søkes strømstøtte for, er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende, slik at de som søker tidlig, kan få pengene raskest mulig.

90 % støtte

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. I de tidligere søknadsrundene har kompensasjonsgraden vært 80 %.

Hvem kan søke?

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke. Følgende organisasjoner har rett til å søke:

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg.
  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke dersom de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Les mer om vilkårene for ordningen og hvordan du kan søke

Til toppen