Mange nyheter på kulturskolen neste skoleår

Nei, skulle du sett! Neste år blir det enda morsommere å være elev på kulturskolen vår. Søknadsfristen er 31. mai.

Åtte lærere utenfor kulturskolen - Klikk for stort bildeStaben på kulturskolen har jobbet godt og kreativt med tilbudet for neste skoleår. Det er bare å søke plass og begynne å glede seg! Fra venstre Charlotte Nerberg, Øyvind Nordstrand, Adele Ilko, Else Myhr, Karoline Piro, Joe Rodgerson, Ingvald Try og Zsolt Molnar. Marte Øverland Kornerud, Trysil kommune

Og alle fra 2 til 100 år kan søke! 

Ambisiøs fagmeny

Trysil kulturskole har alltid hatt inspirerende, engasjerte og dyktige lærere. I vinter følte de og kulturskolerektor Øyvind Nordstrand at det kunne vært gøy med noen endringer i fagmenyen. De har vært kreative og åpne, og nå er fagmenyen klar.

- Elevene kan velge mellom mange fag - gamle og gode side ved side med nye og spennende, sier Øyvind. 

Ikke alt samtidig

Men han legger til:

- Det er viktig for oss nå å presisere at vi på ingen måte har rammer til å kunne tilby alle disse fagene fra høsten 2024. Altså ikke alle samtidig. Parallelt ønsker vi med handa på hjertet å formidle at alle fagene representerer fag som vi mener reflekterer nettopp kombinasjonen av ønsker og behov i målgruppa, rammene våre og den gode kompetansen vi har i kollegiet per i dag.

Elevene kan påvirke

Øyvind og kulturskolelærerne velger derfor å legge ut en svært innholdsrik fagmeny som elevene kan søke på. 

- Responsen og søknadene vi får inn, vil danne grunnlaget for hvilke fag vi starter opp med denne høsten, og også hvilke fagfelt vi eventuelt trenger å jobbe for å skaffe oss mer kompetanse innenfor, sier han.

Sett opp flere valg

Du kan godt kalle det et eksperiment fra kulturskolens side, men det er en lur måte å bruke søknadsrunden til å innhente gode data om hvilke fag elevene ønsker. 

- Derfor er det viktig at elevene ikke bare søker på det ene faget de helst vil ha, men gjerne setter opp både førstevalg, andrevalg og eventuelt tredjevalg. Klikk deg rundt i søkeportalen og les om mulighetene. Valgene dine gir oss et godt grunnlag for utvikling av kulturskolen og fagtilbudet neste skoleår og videre inn i framtida, sier Øyvind.

Noen av endringene

  • Innenfor faget dans blir ulike danseformer egne fag slik at elevene i større grad kan velge hva de vil danse. Dansegruppene vil bli mindre enn før, men ukentlig danseundervisning i slike mindre grupper vil suppleres med perioder med større kompanier som øver sammen mot forestillinger og opptredener. Vi er i en spennende prosess med å ansette ny danselærer og har trua på å få i gang noe veldig bra!
  • Innenfor faget drama har vi tidligere bare hatt musikal. Nå kan man også velge f.eks. improteater og teaterleik.
  • Det er flere nye gitarrelaterte fag, f.eks.  ukulele for begynnere og bruksgitar.
  • Elever på musikkfag som har ekstra stor motivasjon for å jobbe og øve mer kan melde seg på fordypning. Det helt i tråd med føringer i rammeplanen og med ønsker fra målgruppa og lærerstaben. 
  • Et nytt fag som kulturskolen har stor tro på er kultur i naturen. Det blir et variert kulturtilbud der alle aktivitetene foregår utendørs eller på annet vis linkes til naturen. Da kan mange ulike, kulturelle uttrykk bli relevante så en tradisjonell inndeling i musikk, dans, kunst, drama etc. blir ikke helt dekkende.
  • Kulturskolens bemanning og kompetanse i dag gir et godt grunnlag for å sikte inn enkelte tilbud mot helt konkrete deler av befolkningen, f.eks. et par spennende fagtilbud for barn under skolealder og fag som er godt egnet for voksne og tilrettelagt musikkopplæring både individuelt og i grupper for elever med svært ulike behov. 
  • Ressurser som tidligere ble brukt til 1'ern, ble i fjor flyttet inn i SFO. Nå blir også 2'ern delvis det, men samtidig er fagene piano, sang, barnedans og fiolin samt teaterleik åpnet for elever fra 6 år.

Gå til kulturskolens side for mer informasjon om tilbudet

Priser

Ett år på kulturskolen koster 3 000 kroner. Søsken betaler halv pris. Elever som deltar på flere fag, får halv pris fra fag nummer to. Husstander med lavere bruttoinntekt enn 2,5 G kan søke om redusert pris (1 000 kroner). Om du får avslag på den søknaden, kan du søke om fritidsstipend.

I tillegg til kontingenten kommer:

  • instrumentleie (580 kroner) for de som ikke vil bruke eget instrument (de som får undervisning på særlig store instrumenter som tangent- og slagverk, betaler ikke instrumentleie)
  • materialavgift for elever på visuell kunst (580 kroner) 
  • kostymeavgift for danse- og dramaelever (330 kroner). 

Søk om elevplass på kulturskolen 2024/2025

Søk om redusert elevavgift

Søk om fritidsstipend

Se kulturskolens vedtekter

Kontakt oss

Øyvind Nordstrand
Kulturskolerektor
Kulturskolen
E-post
Telefon 48 89 55 06
Til toppen