Ledig stilling: lærer på Vestre Trysil oppvekstsenter

Fast hel stilling er ledig fra 1. august. Søknadsfristen er 31. mai.

Barnehagen på Vestre Trysil oppvekstsenter - Klikk for stort bildeVestre Trysil oppvekstsenter består av skole 1.-7. trinn og barnehage. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune
Søkere må ha undervisningskompetanse i to av basisfagene norsk, engelsk eller matematikk. God kunnskap om grunnleggende begynneropplæring i lesing, skriving og regning og spesialpedagogikk vil telle positivt.

Arbeidsoppgaver

Vår nye lærer skal:

  • undervise på 1.-7. trinn
  • arbeide systematisk og målrettet for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
  • planlegge og lede elevenes læring
  • iverksette systematisk og målrettet arbeid for tilpasset opplæring
  • innta en aktiv rolle i et lærende felleskap på skolen
  • samarbeide i team
  • ha ansvar for å utvikle et godt samarbeid med foreldre/foresatte

Det kan bli aktuelt med kontaktlæreransvar. 

Gå til utlysningstekst og søknadsskjema for lærerstilling i Vestre

Kontakt oss

Odd Vegar Olsen
Rektor på Vestre Trysil oppvekstsenter
E-post
Telefon 474 74 164
Til toppen