Koronastøtte til serveringsbransjen

De foreløpig siste millionene vi har fått i koronakompensasjon, skal gå til serveringsbedrifter i Trysil.

To menn i arbeid på restaurantkjøkken - Klikk for stort bildeBedrifter i Trysil som har serverings- og/eller skjenkebevilling kan søke om å få kompensasjon for omsetningstapet og merkostnadene de fikk desember 2021 som følge av skjenkestoppen.
Det har formannskapet bestemt. Trysil kommune har 2,64 millioner kroner til fordeling i denne runden. Kriteriene pengene vil bli fordelt etter, ser du i vedtaket. Les det før du sender inn søknad.

Søknad

Søknad leveres via regionalforvaltning.no. Skjemaet heter Kommunal kompensasjonsordning Trysil kommune - notifisert ordning. Søknadsfristen er 31. januar.

Gå til søknadsskjema

Vedtaket

Slik lyder vedtaket fra formannskapet:

Den femte og sjette tildelingen av den kommunale kompensasjonsordningen, oppfølging av budsjettvedtak i Stortinget 18.06.2021, samt nytt vedtak i Stortinget 17.12.2021, tildeles i henhold til følgende kriterier:

  1. Søkerbedriften må inneha serverings- og/eller skjenkebevilling i Trysil kommune.
  2. Det tildeles støtte ut fra omsetningstap for desember 2021, hvor sammenlikningsperioden vil være desember 2019, samt dokumenterte merkostnader.
  3. Omsetningstapet multipliseres med en bransjemargin på 20 %. Dokumenterte merkostnader legges så til. Dersom det totale omsøkte tilskuddet overskrider kommunens tildelte ramme, vil det bli foretatt en lik prosentvis avkortning for alle søkere.
  4. Nystartede bedrifter som ikke har et sammenligningsgrunnlag fra desember 2019, vil bli gitt et gjennomsnittlig prosentvis sammenlikningsgrunnlag for perioden basert på resten av søkerbedriftene i Trysil kommune. Disse nystartede bedriftene må fortsatt dokumentere omsetning for desember 2021 og eventuelle merkostnader.
  5. Øvre grense for tilskudd er kr 300 000 per bedrift.
  6. Senere tildelt statlig støtte kan til sammen (inkl. kommunal kompensasjon) maksimalt gi 100 % dekning.
  7. Søknadsfrist er 31. januar og det søkes via regionalforvaltning.no.
  8. Det kreves dokumentasjon på omsetning fra både 2021 og 2019, samt eventuelle merkostnader, som attesteres av regnskapsfører og vedlegges søknaden. Omsetningstapet og merkostnadene skal følge av den del av virksomheten som naturlig hører til bevillingen.  Kostnadene rundt dokumentasjonskravet kompenseres flatt med et tilskudd på kr 2 000 kr i merkostnader og bakes inn i totalberegningen.
  9. Tilskudd tildeles innenfor den nasjonalt notifiserte ordningen.

Fullmaktsgrensene fra kompensasjonsordning del 1, 2 og 3 opprettholdes også for del 5 og 6. Kommunedirektøren gis engangsfullmakt til å avgjøre søknader der det gis tilskudd på inntil kr 300 000.

Litt uenige

Hele formannskapet var enige om at serveringsbransjen skulle tilgodeses i denne runden, og at det er tapet i desember som følge av den nasjonale skjenkestoppen som skal kompenseres. Sp og FrP ville, som kommunedirektøren, at både omsetnings- og resultattap inkludert merkostnader skulle omfattes, og at de skulle vektes 50/50. Men flertallet - Ap, H og SV - bestemte at kun omsetningstap og merkostnader skal legges til grunn.

Se debatten i formannskapet på kommune-TV

Se saksframlegget og vedtak om kompesasjonsordningen del 5 og 6

Kontakt oss

Bjørn Olsen
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 404 11 963
Til toppen