Kontrakten for Innbygda barnehage er satt på vent

Arne Tøråsen AS har fått rettens medhold i at vi foreløpig ikke kan skrive kontrakt med Skanska om bygging av Innbygda barnehage.

Området ved Østmojordet barnehage med utsikt mot Trysilfjellet - Klikk for stort bildeInnbygda barnehage skal bygges i området der Østmojordet barnehage, som skal rives, er i dag. Ole Petter Blestad, Trysil kommune

Bakgrunn

Arne Tøråsen AS klaget på tildelinga av entreprisen til Skanska Husfabrikken AS 13. desember 2022 på grunn av tre forhold: avvik fra arealkrav i konkurransegrunnlaget, tekniske krav og om hvorvidt kommunen hadde brutt regelverket ved evaluering av tilbudene. Kommunen avviste klagen 22. desember og fastholdt at det var gjort en korrekt og lovmessig vurdering av tilbudene og at det ikke var grunnlag for å avvise Skanska. Arne Tøråsen AS fastholdt klagen 4. januar 2023. Kommunen fastholdt sitt standpunkt 10. januar. Arne Tøråsen AS begjærte midlertidig forføyning 15. januar. Muntlig forhandling ble holdt i Elverum tinghus 16. og 17. februar.

Kjennelsen

Østre Innlandet tingrett har i en kjennelse datert 3. mars 2023 gitt kommunen medhold på de punktene som klagen fra Arne Tøråsen AS gjaldt. Tingretten mener likevel det er begått brudd på regelverket basert på et vitneutsagn fra en ekstern konsulent som har bistått kommunen i prosessen, og som uttalte at tilbydernes egnethet ble vektlagt i evalueringen av tilbudene. 

Slik lyder tingrettens slutning:

  1. Trysil kommune forbys å inngå kontrakt med Skanska Husfabrikken AS i konkurranse totalentreprise ny sentrumsbarnehage inntil tingretten har avgjort spørsmålet om anskaffelsesregelverket er brutt ved gjennomføring av konkurransen.
  2. Arne Tøråsen AS gis frist for søksmål på to uker fra forføyningen er rettskraftig avgjort. Dersom sak ikke er reist innen denne fristen, faller den midlertidige forføyningen bort.
  3. Trysil kommune betaler 288 236 – tohundreåttehundreogåttiåttetusentohundreogtrettiseks – kroner i sakskostnader til Arne Tøråsen AS innen to uker fra forkynnelse av denne kjennelsen.

Konsulenten tar feil

Prosjektleder Ole Petter Blestad har hatt ansvaret for anbudsprosessen sammen med Abakus som bistår kommunen i anbud og innkjøp. Han sier at dette utsagnet fra ekstern konsulent ikke stemmer. 

- Vi er mange som har jobbet med anbudene og som kan bekrefte at alle tre tilbyderne er vurdert på lik linje etter de oppsatte kriteriene. I første runde ble tilbudene vurdert uten at leverandørens navn var kjent. Personlig egnethet har ikke vært en del av evalueringen, sier han. 

Kjent siden 7. mars

Ordfører Erik Sletten fikk sammen med administrasjonen vite om kjennelsen tirsdag 7. mars. 

- Vi har bedt om at det eksterne firmaet sender en skriftlig beklagelse både til oss og ikke minst til Arne Tøråsen AS for dette utsagnet om at tilbydernes egnethet ble vektlagt i evalueringen av tilbudene. Vi vet hvilke kriterier som har blitt vurdert og vil rydde opp i slike feilaktige utsagn, sier han. 

Ukjent for politikerne

Denne saken har ikke vært kjent for politikerne i Trysil. Det forklarer ordføreren slik:

- Slutningen var ikke tilgjengelig for oss i kommunen før 7. mars. Da satt jeg i formannskapsmøte og hadde ikke  muligheter til å se på saken før dagen etter.  Jeg ble orientert om klagen fra Arne Tøråsen AS før jul , men jeg anså ikke dette for å være annet enn en administrativ sak. Og da framsto det som at Trysil kommune opplagt hadde en svært god sak. I ettertid og foreløpig viser det seg at det ikke stemmer. Nå etter domsslutningen er det en selvfølge å orientere politisk. Konsekvensene vi ser nå er av økonomisk art og dersom den tas til retten, kan den også forsinke barnehageutbyggingen.

Vurderer eventuell anke

Ordføreren forteller videre at kommunen nå sammen med advokater og Abakus vurderer om vi skal anke kjennelsen. Den midlertidige forføyningen gjelder i 14 dager. Om motparten ikke går videre med søksmål innenfor denne perioden, kan kommunen gå videre og skrive kontrakt med Skanska. Hvis det blir utfallet, skal barnehagen være klar til innflytting når barnehageåret 2024/2025 starter, ifølge prosjektleder Ole Petter Blestad.

Se hele rettsboka fra den behandlinga i tingretten som endte i midlertidig forføyning (PDF, 653 kB)

Kontakt oss

Jan Sævig
Kommunedirektør
E-post
Telefon 90 72 49 37
Til toppen