Kommunestyremøtet 22.2.2022

Kommunedelplan for klima og energi ble gjenstand for størst debatt på årets første kommunestyremøte.

Trysilfjellet sett fra Bergevegen - Klikk for stort bildeForsidebildet på Trysils kommunedelplan for klima og energi Kjetil Norderhaug
På det digitale møtet behandlet kommunestyret disse sakene:

 • Prioritering av langsiktige tiltak i sentrumsutviklingsprosjektet ble enstemmig vedtatt og innebærer blant annet at kommunestyret bevilget 2 835 000 kroner slik:
  • Tvergaprosjektet 1 300 000 kroner
  • Forprosjekt aktivitet 100 000 kroner
  • Innkjøp/montering av benker 300 000 kroner
  • Arrangement 300 000 kroner
  • Mobile boder 125 000 kroner
  • Aktivitetsutstyr 150 000 kroner
  • Lansering av ny profil 140 000 kroner
  • Nytt profilelement/fotospot 150 000 kroner
  • Skiltplan 100 000 kroner
  • Skilting sentrum – Mosanden 150 000 kroner
  • Skilting Turistsenter – sentrum 20 000 kroner
   Til sammen: kr 2 835 000 kr
 • Til saken om innspill til KS sitt debatthefte På samme lag hadde SV og Ap flere tilleggsforslag som ble vedtatt mot stemmene til H og FrP. Innspillene går blant annet ut på å prioritere kvinnedominerte yrker for å utjevne lønnsforskjeller mellom kjønnene og at Trysil ønsker å være pilot i forhold til å øke grunnbemanning for å få flere heltidsstillinger og redusere sykefraværet.
 • Til kommunedelplan for klima og energi kom det flere endrings- og tilleggsforslag. Det endte i 14 avstemminger der tre var enstemmige. Vi viser til protokollen for voteringer og endelig vedtak.
 • Detaljreguleringsplan for Langørvegen 12 i Nybergsund ble enstemmig vedtatt.
 • Endret samarbeidsavtale for Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd ble enstemmig vedtatt.
 • Samarbeidsavtalene med IKA Opplandene kommunalt oppgavefellesskap ble enstemmig vedtatt.
 • Differensiering av gebyr for skjenkebevilling for enkeltanledning ble enstemmig vedtatt. Det betyr at arrangementer av ikke-kommersiell karakter får redusert minstegebyret til 450 kroner.
 • Kommunestyret var enstemmige i at Trysil kommune skal delta i prosjekt Integrasjon kjernejournal. Hs tilleggsforslag om at pasienten eller verge skal gi samtykke for at personalet skal kunne åpne kjernejournalen, falt mot H, SV og FrPs stemmer.
 • Årsmelding 2021 fra Anno museum i Trysil ble enstemmig tatt til orientering.
 • Kommunestyret vedtok enstemmig endringer i SFO-tilbudet fra høsten, noe som blant annet betyr gratis opphold for 1. klassinger på morgenen i tillegg til aktivitetsskolen som allerede er gratis.

Se behandlingen av sakene du er interessert i, i opptak på kommune-TV

Se møtedokumentene - saksutredninger med vedlegg og protokoll med avstemninger og vedtak

Til toppen