Kommunestyremøtet 20.9.2022

Folkets spørretime er populær. Denne gangen var det Rune Jota som inntok talerstolen og stilte spørsmål til de folkevalgte.

Rune Jota, Stine Akre og Erik Sletten - Klikk for stort bildeRune Jota stilte spørsmål til varaordfører Stine Akre, ordfører Erik Sletten og de andre folkevalgte. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune
Har det virkelig blitt slik at vi innenbygdsboende som utøver tradisjonsjakt på elg eller småvilt, skal fortrenges i forhold til turistsatsing? var ett av spørsmålene til Jota. Hele innlegget og ordførerens svar finner du både på kommune-TV og i protokollen nederst på sida her.

Sakskartet

Kommunestyret behandlet disse sakene:

  • Tilstandsrapportering fra barnevernet 2021-2022
  • Forvaltningsrevisjonsrapport - budsjett- og økonomistyring i Trysil kommune
  • Seniorpolitikk i Trysil kommune
  • Bemanning innen vann og avløp
  • Utbygging utearealer Innbygda skole og Trysil ungdomsskole
  • Folkets spørretime i kommunestyret - reglement
  • Søknad om støtte fra Trysil kommunes bokfond
  • Retningslinjer for Trysil kommunes bokfond - 2.gangs behandling

Se debattene på kommune-TV

Les mer i møteinnkallingen med saksutredninger og protokollen med vedtak

Til toppen