Kommunestyremøtet 16. mars 2023

Det ekstraordinære kommunestyremøtet 16. mars ble innledet med sterk kritikk av kommunedirektør og ordfører.

Jan Sævig, Rune Møller Poulsen, Ole Petter Blestad  Svend Hoff-Johnstad, Marit H. Dragsten og Bente Hagen - Klikk for stort bildeKommunestyret overlot til administrasjonen å bestemme neste skritt etter kjennelsen i retten. Fra venstre kommunedirektør Jan Sævig, avdelingsleder for bygg- og geodataavdelingen Rune Møller Poulsen, prosjektleder Ole Petter Blestad Svend Hoff-Johnstad fra Abakus, advokat Marit H. Dragsten og kommunalsjef for samfunnsutvikling Bente Hagen. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Ordføreren hadde innkalt til møtet etter at Østre Innlandet tingrett avsa en kjennelse om midlertidig forføyning som medførte at kontrakten for bygging av Innbygda barnehage ble satt på vent. 

Protokolltilførsler

Turid Backe-Viken, Ap og Anders Nyhuus, H innledet med å kritisere kommunedirektør og ordfører for å ikke ha informert kommunestyret på et tidligere tidspunkt. De ble først kjent med saken via sosiale medier tre dager etter at kjennelsen ble forkynt for partene.

Protokolltilførsel fra H

Vi retter sterk kritikk mot ordfører og kommunedirektør for å ha unnlatt å informere kommunestyret om søksmålet fra Arne Tøråsen AS om midlertidig forføyning i barnehagesaken, senest under kommunestyrets behandling i PS 2023/5 Detaljreguleringsplan for Innbygda barnehage - 2. gangs behandling. Denne informasjonen var både relevant og aktuell for kommunestyrets behandling av PS 2023/5 og kunne potensielt endret utfallet i saken. Kommunestyret er avhengig av fullstendig informasjon for å ivareta sin rolle og funksjon som kommunens øverste
demokratiske organ.

Protokolltilførsel fra Ap

Trysil Arbeiderparti retter sterk kritikk mot administrativ og politisk ledelse, ved kommunedirektør og ordfører, for å ha holdt tilbake informasjon som har påvirket vår behandling av PS 2023/5 Detaljreguleringsplan for Innbygda barnehage - 2. gangs behandling i kommunestyret 14. februar 2023.

Protokolltilførsel fra Sp

Etter orienteringene leverte Sp denne protokolltilførselen:

Trysil Senterparti kjenner seg ikke igjen i de påstander som fremsettes mot ordfører og kommunedirektør i forhold til at det ikke skal ha vært informert til politikerne om at Trysil kommune var stevnet i "barnehagesaken" og at det ble en sak i rettssystemet. Både i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 25. januar og i hovedutvalg for oppvekst og
kultur 24. januar ble saken nevnt. I forvaltning og teknisk drift var det ved kommunedirektør Jan Sævig og i oppvekst og kultur ved kommunalsjef Hanne Stolt Wang. Vi siterer fra protokollen i hovedutvalg for oppvekst og kultur:
"Anbudsprosessen for Innbygda barnehage har stoppet opp da en tilbyder har klaget på vedtak om tildeling. Saken kommer opp for domstolen i februar."

Se den åpne delen av kommunestyret på kommune-TV

Se møteinnkalling og protokoll

Les saken om den midlertidige forføyninga

Til toppen