Kommunestyremøtet 15.12.2021

Alle partiene var blitt enige om budsjett 2022 før møtet og la fram et fellesforslag.

Vestre Trysil oppvekstsenter - Klikk for stort bildeKommunestyret legger ikke ned Vestre Trysil oppvekstsenter fra høsten 2022, men ber kommunedirektøren sette ned ei prosjektgruppe som skal se på hva som må til for å kunne opprettholde oppvekstsenteret. Elever, foresatte, ansatte og grendeutvalgene skal trekkes inn i arbeidet, og det skal være folkemøter og høringer om framtidas skole- og barnehageløsninger i den vestre delen av kommunen. Jens Theodor Aasen, Trysil kommune

Vedtakene 

 • Malin Skålholt Åkesson, Ap fikk fritak fra vervet i hovedutvalg for helse, omsorg og sosial siden hun har fast plass i formannskapet mens Even Eriksen møter fast på Stortinget. Terje Stenseth går inn som fast medlem i hovedutvalget. Jon Storfjord blir Aps siste vara til hovedutvalget.
 • Øivind Løken ble valgt som administrasjonens representant i Utmarkskommunenes Sammenslutning og Landssamanslutninga for vasskraftkommuner. Bjørn Tore Bækken er hans vara.
 • Stine Akre ble valgt som Trysil kommunes representant i styret i Finnskogen Natur & Kulturpark med Erik Sletten som vara.
 • Møteplanen for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg 2022 ble vedtatt.
 • Kommunestyret vedtok nytt reglement for kontrollutvalget i Trysil.
 • Flertallet vedtok å tilsette kreftkoordinator i 80 %-stilling og bruke en 20 %-stillingsressurs til sykepleierkompetanse med videreutdanning i palliasjon. Ap stemte for sitt forslag om å opprette et kreft- og palliasjonsteam som skulle koordineres av en kreftkoordinator i 100 %-stilling. Flertallet vil vurdere teamet i budsjett 2023.
 • Kommunestyret reviderte investeringsbudsjettet 2021.
 • Mot stemmene til H og FrP vedtok kommunestyret å starte et pilotprosjekt med gratis skolemat på Jordet skole fra høsten. Målet er at det skal bli gratis skolemat i hele Trysilskolen.
 • Slambehandlingsanlegg skal ut på anbud igjen, og kommunen skal inngå kontrakt med en lokal som kan ta imot bioresten.
 • Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 ble enstemmig vedtatt. 12 av de 13 verbalforslagene som ble fremmet, ble også vedtatt.
 • Trysil kommuneskoger KFs budsjett 2022 ble enstemmig vedtatt.
 • Eiendomsskattesatsene i 2022 blir som i år.

Se møtet på kommune-TV

Se møteinnkallingen med saksutredninger og protokollen med kommunestyrets behandlinger og vedtak

Til toppen