Kommunen miljøsertifiserer ikke lenger

Restaurant Laaven ble den siste Trysil kommune godkjente som miljøfyrtårnbedrift. Laaven er godkjent for tre nye år.

Line Menes og Sara Vestmo - Klikk for stort bildeNæringskonsulent Line Menes har sin siste arbeidsdag i Trysil kommune 23. september 2022. Sara Vestmo på Restaurant Laaven var den siste som fikk besøk av Line som miljøfyrtårnsertifisør.
Stiftelsen Miljøfyrtårn overfører sertifiseringsmyndigheten fra kommunene til CertNor, et heleiet datterselskap av stiftelsen, 1. oktober 2022 (med unntak av Oslo som overføres 18. desember og Trondheim 31. desember).

- Kommunene frigjøres med dette fra oppgaven med å skaffe godkjente sertifisører til virksomheter som ønsker en Miljøfyrtårn-sertifisering. CertNor skal gjennom å fungere som et uavhengig sertifiseringsorgan, ivareta kvalitet og lik revisjonspraksis over hele Norge, skriver Ann-Kristin Ytreberg, adm. dir. i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Virksomheter i Trysil som ønsker en Miljøfyrtårn-sertifisering, må altså heretter kontakte CertNor, telefon 67 22 81 00post@certnor.no.

Les mer om miljøsertifisering og CertNor

Til toppen