Informasjonsmøte for beboerne på Pernup

Ordfører og kommunedirektør inviterer alle beboerne på Pernup til informasjonsmøte kl. 16 i ettermiddag.

Jan Sævig, Rune Møller Poulsen og Erik Sletten - Klikk for stort bildeTrysil kommune jobber nå kontinuerlig for å hjelpe de beboerne på Pernup som trenger bistand til å skaffe en midlertidig bolig. Fra venstre kommunedirektør Jan Sævig, avdelingsleder for bygg og geodataavdelingen Rune Møller Poulsen og ordfører Erik Sletten. Ramona Nordnes, Trysil kommune Møtet blir i kommunestyresalen i Trysil rådhus.

Bakgrunn og behov

Hensikten er å informere om bakgrunnen for bruksforbudet kommunen vedtok i går, og å kartlegge hvilke behov de enkelte har for hjelp til å skaffe en midlertidig bolig. Ifølge sosialtjenesteloven har kommunen et ansvar for å skaffe bolig til alle som ikke har tak over hodet og ikke klarer å ordne bolig selv.

Møtet blir bare for de berørte, men ordfører, kommunedirektør og avdelingsleder for bygg- og geodataavdelingen er tilgjengelige for spørsmål fra pressen etter møtet.

Møte i kommuneledelsen

Det ble bestemt på et møte som kommunedirektør Jan Sævig inviterte til kl. 8 i dag tidlig. Der deltok ordfører Erik Sletten, varaordfører Stine Akre, kommunalsjef for helse, omsorg og sosial Britt Støa, konstituert kommunalsjef for teknisk drift Hans Martin Aas, eiendomssjef Ståle Elgshøen, avdelingsleder for bygg og geodataavdelingen Rune Møller Poulsen, avdelingsleder for sosialtjenester i NAV Aud Marit Gjøstøl og avdelingsleder for tjenestekontoret Ingunn Tremoen.

Ledige boliger

På møtet ble det blant annet lagt fram en oversikt over ledige boliger som kommunen kan tilby dem som ikke klarer å skaffe midlertidig bolig på egenhånd. Kommunen har allerede begynt å ta kontakt med de sju som kommunen leier ut leilighet til på Pernup for å høre om deres behov.

Døgnkontinuerlig brannvakt

Det er et mål at flest mulig skal flytte ut av Pernup snarest mulig, men kommuneledelsen forstår at folk trenger litt tid til å områ seg. Derfor har kommunedirektøren bedt Manngard Vakt & Sikkerhet gå døgnkontinuerlig brannvakt på Pernup de nærmeste dagene. Men han understreker likevel at folk bor der på eget ansvar og at det er ulovlig å oppholde seg der etter at kommunen fattet vedtak om bruksforbud på grunn av dårlig brannsikkerhet. Den utgjør ifølge brannfaglige rapporter en overhengende fare for liv og helse. Bryter det ut brann, vil den spre seg raskt.

Flere møter

Kl. 11 har kommunen et møte med styreleder Terje Hagen og Arnfinn Hoel fra boligsameiet. Også det møtet er lukket for pressen.

Kommunedirektøren skal også ha en prat med tiltakshaver, blant annet for om mulig å kunne si noe om hvor lang tid det vil ta før manglene er utbedret og beboerne kan flytte tilbake til Pernup.

En annen ting kommunen jobber med, er å finne ut hvem som skal betale ekstrakostnadene beboerne på Pernup nå får. Det er ikke kommunens ansvar. 

Møtte forståelse

Avdelingsleder for bygg og geodataavdelingen Rune Møller Poulsen banket i går kveld på døra til alle leilighetene på Pernup for å informere om bruksforbudet og hva det innebærer.

- Jeg ønsket å forvisse meg om at alle hadde fått beskjed om bruksforbudet. Mitt viktigste budskap var at det ikke er trygt å oppholde seg på Pernup og at de oppholder seg der på eget ansvar. Brorparten har forståelse for beslutningen om bruksforbud, men det er klart det setter dem i en vanskelig situasjon. Men alternativet kunne vært mye verre. Da vi fikk brannrapporten som boligsameiet selv har bestilt, og som påpekte så alvorlige mangler, måtte vi reagere, sier han.

Se vedleggene

I brevet kommunen sendte beboerne i går kveld, fulgte det med fire vedlegg som bakgrunn for vedtaket om bruksforbud. Her er de i kronologisk rekkefølge:

Foreløpig tilsynsrapport etter befaring - Trysil kommune (PDF, 2 MB)

Tilbakemelding etter befaring i Liavegen 17-19 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (PDF, 2 MB)

Brannteknisk vurdering - Firesafe AS (PDF, 2 MB)

Tilbakemelding etter Firesafes rapport - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (PDF, 355 kB)

Til toppen