Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Fra 26. november er reglene for innreise til Norge skjerpet.
Klikk her og sjekk hva som gjelder

Norway has stricter entry restrictions from 26 November.
Qlick here to see the new measures that has entered into force

Influensavaksinen har kommet

Bestill time på tlf. 62 45 78 50. Fra 14. oktober vaksinerer vi til kl. 18 på kveldene.

Vaksine og speilbilde på blå bakgrunn - Klikk for stort bildeSkal du bare ha influensavaksinen, tar "timen" bare fem minutter på kveldstid. På dagtid vaksinerer fastlegene bare i forbindelse men annen konsultasjon.På dagtid kan du få vaksine når du har annen time hos fastlegen din. På kveldstid er det bare én lege som vaksinerer, så da kan det hende du treffer en annen enn fastlegen din, sier Ann-Karin Røgholt, enhetsleder for enhet for legetjenester og beredskap.

Risikogrupper

Noen har økt risiko for å bli alvorlig syke av influensa. FHI anbefaler at disse tar influensavaksinen:

 • beboere i omsorgsboliger og sykehjem 

 • alle over 65 år

 • gravide i 2. og 3. trimester (gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan også få vaksinen)

 • prematurt fødte barn, spesielt barn som ble født før uke 32 i svangerskapet og som nå er i aldere fra seks måneder til fem år

 • barn, unge og voksne med: 

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)

  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)

  • diabetes type 1 og 2

  • leversvikt eller nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Andre målgrupper

I tillegg anbefaler FHI influensavaksinen til:

 • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie

 • personer som bor sammen med, eller er tilsvarende nære, personer med nedsatt immunforsvar

 • svinerøktere og andre som har jevnlig kontakt med levende griser  
Til toppen