Hannas ukentlige statusrapport

Her er kommuneoverlege Hanna Rydløvs statusrapport i uke 39.

Hanna Rydløv - Klikk for stort bildeKommuneoverlege Hanna Rydløv rapporterer ikke lenger fortløpende om enkelttilfeller av positive koronatester i Trysil. Totalt har 158 testet positivt i Trysil siden mars 2020. Blant dem er det både tryslinger og andre som har oppholdt seg her. Ramona Nordnes, Trysil kommune Vi har ingen alarmerende smittesituasjon i kommunen. Ingen skoler eller virksomheter er påvirket eller stengt.

Mindre konsekvenser

Vi går nå en ny tid i møte der konsekvensene av smitte er små både for nærkontakter og de fleste smittede. Det eneste som er lovpålagt nå, er isolasjon ved påvist covid-19. For fullvaksinerte kan den være så kort som to dager, for uvaksinerte fem dager. Det er fastlegen som avgjør når isolasjonen kan brytes.

Test eller karantene

For øvrig er anbefalingen test eller karantene for husstandsmedlemmer av smittet og test for andre nærkontakter. De som dette gjelder, blir kontaktet enten av smittesporingsteamet eller den som er smittet. 

Bli hjemme

Får du symptomer, er det fortsatt viktig at du tester deg og blir hjemme de første dagene. Vi går nå mer og mer over til selvtesting og hurtigtester. Skolebarn som har testet negativt på hurtigtest og har god allmenntilstand, kan gå tilbake til skolen.  

Husk smittevernet

Det er viktig at at alle - også fullvaksinerte - fortsatt følger de gamle smittevernrådene:

  • Sprit eller vask hender ofte og grundig.
  • Host i armkroken eller i et engangslommetørkle, kast det etterpå og vask hendene.
  • Vær hjemme hvis du er syk.
  • Test deg hvis du får symptomer.

Les mer om ulike tester og hva man gjør hvis man får luftveisinfeksjoner
 

Til toppen