Gravearbeider i Korsbergsvegen og Liavegen

Fra mandag 26. september starter gravearbeidene opp i krysset Liavegen/Korsbergsvegen.

Gravemaskiner i Korsbergsvegen ved sparebanken - Klikk for stort bildeGravinga i forbindelse med utskifting av eternittledninger i deler av Korsbergsvegen og Liavegen vil vare helt fram til jul. Trond Nerby, Trysil kommune

Fra 26. september åpner Korsbergsvegen opp igjen fra Storvegen til krysset Liavegen/Korsbergsvegen. Dette gir disse endringene i kjøremønster og mønster for gående:

 • Det åpnes igjen for trafikk sørover Liavegen.
 • Det blir stengt for gående i krysset Liavegen/Korsbergsvegen.
 • Både Liavegen og Korsbergsvegen er stengt for gjennomkjøring.
 • Fortauet fra bussplassen ved ungdomsskolen blir stengt i nordgående retning.
 • Det anbefales å slippe av skolebarn i Storvegen.

Kart over berørt område - Klikk for stort bildeKartutsnitt med kommentarer

Saneringsprosjektet

- Prosjekt sanering av eternittledning omfatter utskifting av vann-/spillvann- og overvannsledninger på strekningen fra Storvegen til krysset Liavegen/Korsbergsvegen og fra Liavegen 20 (rødbygningen) i nord til Liavegen 8 litt sør for innkjøringa til legesenteret. I tillegg skal vi justere krysset Liavegen/Korsbergsvegen, opplyser Trond Nerby, prosjektleder vann og avløp i Trysil kommune.

Framdriftsplan

Arbeidene skal etter planen utføres slik:

 • Uke 34-39: Fra Storvegen til krysset Liavegen/Korsbergsvegen
 • Uke 39-40: Krysset Liavegen/Korsbergsvegen
 • Uke 41: Fra krysset Liavegen/Korsbergsvegen til gangveg fra busstopp
 • Uke 42-47: Fra gangveg fra busstopp til Liavegen 8 samt justering av krysset Liavegen/Korsbergsvegen
 • Uke 48-51: Fra Liavegen 20 til krysset Liavegen/Korsbergsvegen
 • Ca. uke 21 2023: Arbeidet gjenopptas med kabelgrøfter, oppussing og asfaltering.

- Vi må stenge både Liavegen og Korsbergsvegen i perioder, men omkjøring blir skiltet, sier Trond.

Kontaktpersoner

Trysil kommune har engasjert entreprenør Bjørn Baastad AS til jobben. Deres kontaktperson er Simen Sundsbakken, tlf. 95 47 56 33, simen@bbaastad.no. De som har spørsmål om saken, kan også kontakte Trond på tlf. 97 58 61 01, tne@trysil.kommune.no.

Berørt område

Området som berøres av gravearbeidene, er markert med røde på kartet her.

Kart over det berørte området i Korsbergsvegen og Liavegen - Klikk for stort bilde 

Til toppen