Fulufjellet AS er miljøsertifisert

Selskapet fra Ljørdalen er Trysils foreløpig nyeste Miljøfyrtårn.

Martine Tokerud Nordnes, Jan Erik Nordnes, Cindy Foss-Floden og Timo Bjørseth - Klikk for stort bildeMartine Tokerud Nordnes, Jan Erik Nordnes, Cindy Foss-Floden og Timo Bjørseth i Fulufjellet AS kan være stolte etter den omfattende miljøsertifiseringa. Hans Martin Østerhaug, Lokalavisa Trysil-Engerdal Fulufjellet AS opererer innenfor et bredt aspekter av aktiviteter. Det betyr at det er mange kriterier de må oppfylle for å bli miljøsertifisert. Drøye tre måneder brukte de på prosessen med å gå gjennom alle punktene og utbedre de som de hadde avvik på. 

Systematisert

En konsulent fra Stiftelsen Miljøfyrtårn bisto Fulufjellet AS på vegen mot målet. Trysil kommunes næringskonsulent Line Menes er godkjent sertifisør. Hun forteller at miljøansvarlig Timo Bjørseth og hans stedfortreder på området Martine Nordnes gjorde en god jobb med å systematisere og strukturere miljøarbeidet.

- Selskapet møtte godt forberedt til sertifiseringsmøtet, sier hun. 

Økt miljøbevisshet

Line slår fast at Fulufjellet AS gjennom sitt miljøarbeid blant annet har fått kontroll på avfallshåndtering, energiforbruk, innkjøpspraksis og transportrutiner. Miljøbevisstheten har økt internt. Ansatte engasjerer seg aktivt i arbeidet og kommer med innspill til forberedninger på sine områder.  

Omfattende sertifisering

- Det var en omfattende sertifisering å gå igjennom alle kriteriteriene som Fulufjellet AS er sertifisert etter. Foruten felleskriterier ble Fulufjellet AS sertifisert under kriteriene alpinanlegg, kjelkekjøring, restaurant, snøscooterutleie, drift av Løa Restaurant og Gapahuken Restaurant, skiutleie, heisbu og garasje/ verksted. Fulufjellet AS eier alle bygningene selv, sier Line.

Sertifisert i tre år

Som sertifisør anbefalte hun at Fulufjellet ble Miljøfyrtårn. Etter en uavhengig vurdering godkjente Stiftelsen Miljøfyrtårn anbefalingen hennes.

- Nå må de levere årlige miljørapporter. For å beholde sertifiseringen, må de resertifiseres etter tre år og vise at det fortsatt driver et aktivt miljøarbeid. Det blir spennende å følge utviklingen deres, sier Line.

Nasjonal ordning

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som er egnet for små og mellomstore bedrifter som vil dokumentere miljøinnsatsen sin og vise samfunnsansvar.  Virksomheter som er sertifisert i miljøfyrtårnordningen, oppfyller krav og gjennomfører tiltak for mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. 

Se oversikten over miljøsertifiserte Trysil-bedrifter

Les mer om Miljøfyrtårn-ordningen

Kontakt oss

Line Menes
Næringskonsulent
E-post
Telefon 474 72 938
Til toppen