Korona

Ingen har testet positivt på korona i Trysil denne uka.
Se oppdatert koronainformasjon

Vi er snart ferdige med første dose til siste gruppe, friske i alderen 25-39 år.
Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15), Trysil.koronainfo@trysil.kommune.no
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15), koronavaksine@trysil.kommune.no

Forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemmegivningen i år er fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september.

Vestibylen - Klikk for stort bildeI Trysil kommune tilrettelegger vi for forhåndsstemmegivning i Vestibylen i kulturhuset Hagelund. Ramona Nordnes, Trysil kommune Under den pågående pandemien er det ønskelig at flest mulig velger å forhåndsstemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden slik at vi kan redusere antall velgere inn i stemmelokalene på valgdagen.

Følg smittevernrådene

I år kan du forhåndsstemme i Vestibylen i kulturhuset Hagelund. Husk å holde avstand og ha god håndhygiene når du stemmer, og ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk.

Smitteverntiltak

Vi tilrettelegger for at møtet med deg som velger skal skje på en god og trygg måte. I tillegg til å ivareta kravet til romslige lokaler, avstandskrav og andre smittevernregler, kommer vi til å organisere kø inn i forhåndsstemmelokalet. Det legges også opp til egen rute inn og ut av lokalet slik at du skal få minst minst mulig kontakt med andre velgere.

Ordinær forhåndsstemmegivning

Her er åpningstidene:

 • I perioden fra og med tirsdag 10. august til og med fredag 10. september 2021
 • Sted: Vestibylen i kulturhuset Hagelund, Trysil sentrum
 • Ordinær åpningstid: mandag-fredag kl. 8-15.30
 • Utvidet åpningstid:
  • Langåpent på onsdager kl. 8-18 fra og med 18. august
  • Lørdagsåpent kl. 10-14: 21. august, 28. august og 4. september

Forhåndsstemmegivning på institusjon

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på Trysil sykehjem, både beboere, personale og andre velgere.

 • Mandag 6. september kl. 10-12
 • Sted: Arbeidsstua på Trysil sykehjem

Forhåndsstemmegivning på videregående skole

Det blir mulighet for å forhåndsstemme på Trysil videregående skole tirsdag 7. september kl. 10-14.

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. I år omfatter dette også velgere som er pålagt isolasjonsplikt som følge av covid-19, og velgere i karantene som ikke kan forhåndsstemme på karantenestemmestedet.

Forhåndsstemmegivning for velgere i karantene

For å sikre at alle som ønsker det får brukt stemmeretten sin, så har vi tilrettelagt for at velgere i karantene også får mulighet til å stemme. Forhåndsstemmegivningen skal ikke skje på vårt ordinære forhåndsstemmelokale (Vestibylen) der de kan komme i kontakt med øvrige velgere.

Hovedoppfordringen til disse velgerne er likevel at de venter med å stemme til karantenetiden er over. Hvis det ikke lar seg gjøre, så kan du avgi stemme på vårt karantenestemmested.

 • Fredag 10. september kl. 10-14

 • Sted: Driftssentralen (Drive-In) på Mosanden

Velgere i karantene som ikke kan dra til karantenestemmestedet (driftssentralen) kan søke om å få stemme hjemme, se under ambulerende stemmegivning.

Velkommen til å forhåndsstemme!

Til toppen