Folkemøte om nasjonalparkforvaltning, besøksstrategi og verdiskaping

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet inviterer til åpent folkemøte tirsdag 24. mai kl. 18-20 på Lund samfunnshus i Ljørdalen.

Fulufjellet nasjonalpark - Klikk for stort bildeFulufjellet nasjonalpark Henrik Stromstad - Tema for møtet er nasjonalparkforvaltningen i Fulufjellet, besøksstrategi og verdiskaping. I tillegg markerer vi Fulufjellet nasjonalpark sitt 10-årsjubileum med kake og kaffe, forteller nasjonalparkforvalter Henriette Othilie Bøe Kildahl.

Folkemøtet

Nasjonalparkstyret jobber med ulike arbeidsoppgaver knyttet til verneområdeforvaltning i Fulufjellet nasjonalpark, deriblant tilrettelegging for verdiskaping. På møtet kan alle som er interessert få informasjon, stille spørsmål og møte nasjonalparkforvaltningen, Statens naturoppsyn og Trysil kommune.

Den lokale natur- og kulturveilederen Trine Nome og daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark Jørand Ødegård Lunde kommer også på møtet for å snakke om temaet verdiskaping basert på naturverdier.

Gå til hjemmesiden til nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Til toppen