Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Fra 26. november er reglene for innreise til Norge skjerpet.
Klikk her og sjekk hva som gjelder

Norway has stricter entry restrictions from 26 November.
Qlick here to see the new measures that has entered into force

Dette gjelder ved innreise til Norge

Regjeringen har gjeninnført strengere krav til de som kommer til Norge.

Innreiseregistreringsskjema - Klikk for stort bildeAlle over 16 år må fylle inn innreiseregistreringsskjema på nett tidligst tre døgn før de ankommer Norge.Innstrammingen er gjort for å begrense importsmitte. Samtidig har regjeringen åpnet for at reisende fra alle land kan komme til Norge så sant de har rett til innreise etter utlendingsloven.

Se utlendingsloven

De nye kravene til de som kommer hit, er:

 • Alle over 16 år må registrere seg i innreiseregistreringssystemet tidligst tre dager før innreise. Det gjelder også nordmenn og alle med gyldig koronasertifikat. Og det gjelder også om man bare har vært en snartur over til Sverige f.eks. Du kan registrere deg tidligst tre døgn før innreise. Ved kontroll plikter du å vise fram bekreftelsen fra registeret - og gyldig koronasertifikat om du har det.

  Registrer deg her

  Sjekk hvem som slipper innreiseregistrering 
   
 • Alle over 18 år som ikke har verifiserbart koronasertifikat som viser at de er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, må i tillegg ha med attest for negativ test tatt i løpet av de siste 24 timene før innreise. Kravet gjelder uansett fargen på landet/området man kommer fra, det vil si også om man kommer fra områder uten karanteneplikt.

  Det er noen unntak fra denne testplikten. De mest relevante for vår del er:
  • grensependlere og de som krysser grensa for å gå på skole
   (Uvaksinerte pendlere som kommer fra område med karanteneplikt, kan få unntak fra karantene i arbeidstida hvis de tester seg en gang i uka med hurtigtest (ikke selvtest) eller PCR.)
  • personer som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov
  • personer i transitt, f.eks. svensker som krysser grensa på veg til jobb i Sverige
    
 • Alle som ikke har verifiserbart koronasertifikat som viser at de er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, må i tillegg teste seg senest 24 timer etter ankomst til Norge. Kravet gjelder uansett fargen på landet/området man kommer fra, det vil si også om man kommer fra områder uten karanteneplikt. Barn under 16 år skal ikke testes der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet.

Sjekk covid-19-forskriften for flere detaljer 

Dette gjelder fortsatt:

 • Regjeringen gjør ingen endringer i reglene om innreisekarantene. De som er over 18 år og som ikke har verifiserbart koronasertifikat som viser at de er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, og som kommer fra røde, mørkerøde eller lysegrå land, må i karantene i utgangspunktet i ti døgn. De kan teste seg ut av karantenen med negativt svar på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

  Sjekk hva som gjelder når man er i karantene
   
 • Hvis de ikke har et egnet sted å være i karantenetida, skal de ta inn på karantenehotell. I Trysil har vi karantenehotell på Kjølen Hotell og på Trysil-Knut Hotell. Karanteneregelverket vil trolig gjelde hele vintersesongen.

Egne krav for noen land i Afrika

Utenriksdepartementet fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendig til Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi. Reisende fra disse landene må uavhengig av vaksinestatus:

 • teste negativt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge
 • ta PCR-test senest 24 timer etter ankomst samt etter tidligst sju døgn
 • gå i innreisekarantene i ti døgn, de tre første på karantenehotell. Ved negativ PCR-test tatt etter tre døgn, kan resten av karantenen gjennomføres i egen bolig eller på egnet sted. Karantenen kan forkortes ved negativ PCR tatt tidligst sju døgn etter ankomst. Barn under 18 år og diplomater kan gjennomføre hele karantenen på egnet sted, men har de samme testkravene som andre.
 • De som har oppholdt seg i disse landene etter 16. november og som har kommet til Norge før 27. november, plikter å ta PCR-test. De anbefales også å gå i karantene i ti døgn fra ankomstdato.

Les mer på FHIs sider

Bøter og bortvisning

Det vil fortsatt kunne være grunnlag for bortvisning av utlendinger som ikke overholder reglene om innreiseregistrering, innreisekarantene og testing i forbindelse med innreise. Manglende dokumentasjon på dette vil også kunne medføre bortvisning. Alle reisende, også nordmenn, kan anmeldes og eventuelt bøtelegges for overtredelse av pliktene ved innreise.

Til toppen