Dette gjelder ved innreise til Norge

Regjeringen har gjeninnført strengere krav til de som kommer til Norge.

Innreiseregistreringsskjema - Klikk for stort bildeAlle over 16 år må fylle inn innreiseregistreringsskjema på nett tidligst tre døgn før de ankommer Norge.Innstrammingen er gjort for å begrense importsmitte. Samtidig har regjeringen åpnet for at reisende fra alle land kan komme til Norge så sant de har rett til innreise etter utlendingsloven.

Se utlendingsloven

De nye kravene til de som kommer hit, er:

 • Alle over 16 år må registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Det gjelder også nordmenn og alle med gyldig koronasertifikat. Og det gjelder også om man bare har vært en snartur over til Sverige f.eks. Du kan registrere deg tidligst tre døgn før innreise. Ved kontroll plikter du å vise fram bekreftelsen fra registeret - og gyldig koronasertifikat om du har det.

  Registrer deg her

  Sjekk hvem som slipper innreiseregistrering 
   
 • Alle over 18 år som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 og har verifiserbart koronasertifikat må teste seg etter ankomst. Du skal teste deg for SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge. I tilfeller hvor det ikke er teststasjon på grensen, som i Trysil, har du plikt til å teste deg på en annen teststasjon eller å ta en selvtest innen 24 timer etter ankomst. Ved positiv antigen hurtigtest eller selvtest skal du ta PCR-test snarest mulig og senest innen et døgn. Personer over 12 år skal benytte munnbind i tilfelle hvor det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre personer frem til det foreligger negativt testresultat.
   
 • Alle over 18 år som ikke har verifiserbart koronasertifikat som viser at de er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, må i tillegg ha med attest for negativ test tatt i løpet av de siste 24 timene før innreise. Kravet gjelder uansett fargen på landet/området man kommer fra, det vil si også om man kommer fra områder uten karanteneplikt.
   
 • Det er noen unntak fra testplikten. De mest relevante for vår del er:
  • grensependlere og de som krysser grensa for å gå på skole
   (Pendlere som kommer fra område med karanteneplikt, kan uavhengig av vaksinestatus få unntak fra karantene i arbeidstida hvis de tester seg en gang i uka med hurtigtest (ikke selvtest) eller PCR.)
  • personer som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov
  • personer i transitt, f.eks. svensker som krysser grensa på veg til jobb i Sverige
    
 • Alle som er mellom 16-18 år og som ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 6 månedene trenger ikke ta test før avreise. Kravene om testing etter ankomst er de samme som for de over 18 år.
   
 • For barn under 16 år er det ikke krav om innreiseregistrering og ikke krav om test før innreise. Kravet til test etter ankomst er de samme som for de over 18 år, men de skal ikke testes der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet.

Sjekk covid-19-forskriften for flere detaljer 

Dette gjelder fortsatt:

 • Regjeringen gjør ingen endringer i reglene om innreisekarantene. De som er over 18 år og som ikke har verifiserbart koronasertifikat som viser at de er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, og som kommer fra røde, mørkerøde eller lysegrå land, må i karantene i utgangspunktet i ti døgn. De kan teste seg ut av karantenen med negativt svar på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

  Sjekk hva som gjelder når man er i karantene
   
 • Hvis de ikke har et egnet sted å være i karantenetida, skal de ta inn på karantenehotell. I Trysil har vi karantenehotell på Kjølen Hotell og på Trysil-Knut Hotell. Karanteneregelverket vil trolig gjelde hele vintersesongen.

Bøter og bortvisning

Det vil fortsatt kunne være grunnlag for bortvisning av utlendinger som ikke overholder reglene om innreiseregistrering, innreisekarantene og testing i forbindelse med innreise. Manglende dokumentasjon på dette vil også kunne medføre bortvisning. Alle reisende, også nordmenn, kan anmeldes og eventuelt bøtelegges for overtredelse av pliktene ved innreise.

Til toppen