Bli med på Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid!

Logo - Klikk for stort bildeAlle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Frivillighetens år

2022 er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer. - Vi gleder oss til å feire frivilligheten. Uten den stopper Norge opp! sier frivilligkoordinator Ester Borg Rasmussen.

Mål

Frivillighetens år 2022 har tre hovedmålsettinger:

  • Flere med
  • Økt mangfold
  • Synliggjøre frivillighetens rolle og bidrag i samfunnet

Det er kronprins Haakon Magnus som er årets beskytter.

Markering i Trysil

I Trysil er det etablert en styringsgruppe som vil være ansvarlig for kommunens markering av frivillighetens år. Program vil bli publisert senere. Alle lag og foreninger i Trysil inviteres til å synliggjøre sin forening ved å markere Vår dag (mer info kommer).

Les mer om frivillighetens år

Bli med og feire Norges viktigste lagarbeid!

Kontakt oss

Ester Borg Rasmussen
Frivilligkoordinator
E-post
Telefon 474 72 918
Til toppen