Bli med på feiringen av Vår dag

Organisasjoner og foreninger inviteres til å være med å markere Frivillighetens år 2022 med sin egen dag.

Logo - Klikk for stort bildeVår dag er en nasjonal markering av Frivillighetens år 2022 som involverer alle i den norske frivilligheten – hver eneste organisasjon og forening oppfordres til å velge seg sin dag for å være med å feire Vår dag! 

Feire frivilligheten

Frivillighetens år 2022 har som målsetting å synliggjøre det brede spekteret av frivillige lag og foreninger i landet vårt. Målet er å løfte fram innsatsen som daglig legges ned av medlemmer, deltakere, aktivister, givere, frivillige og støttespillere. Vi skal rett og slett feire Norges viktigste lagarbeid!

Vår dag

- Organisasjoner og foreninger inviteres altså til å velge seg sin dag. Vår dag kan selvsagt også gjerne være en dag som organisasjonen vanligvis markerer hvert år, eller en dag som kun markeres i løpet av 2022, opplyser frivilligkoordinator Ester Borg Rasmussen.

Vise seg fram

Vår dag kan brukes til å vise fram organisasjonens formål, aktiviteter, hvem dere er og hva dere gjør og bidrar med i lokalsamfunnet. Dagen kan brukes slik dere selv ønsker, for eksempel kan det være gatefest, åpen halldag eller stands, konsert/show, natursti eller interaktiv konsert for barn og unge.

Støtte

Det kan søkes om inntil 25 000 kroner til markeringen.

Hvem kan søke?

  • Et lokalledd i en større organisasjon. Mange landsdekkende organisasjoner har valgt en bestemt Vår dag dato. Det betyr at alle lokalledd må feire sin Vår dag den datoen.
  • Hvis din forening ikke er tilsluttet en sentralorganisasjon, kan en valgfri dato velges.
  • Alle som søker støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret

Registrer arrangementet her

Når kan man søke?

Søknadsportalen i 2022 er åpen i to perioder:

  • Fra 17. januar med søknadsfrist 7. februar. Arrangementer i perioden april til september blir prioritert i denne søknadsrunden. Eventuelle tilskudd utbetales i slutten av mars.
  • Fra 1. juni er søknadsfristen 15. juni. Arrangementer høsten 2022 kan søke i denne perioden. Eventuell støtte utbetales i slutten av august.

Les mer om ordningen her

Hva slags arrangementer kan få støtte?

  • Arrangementet må være rusfritt og enten være for, eller inkludere, barn og unge.
  • Det må inkludere frivillig innsats og være et selvstendig arrangement, ikke en del av f.eks. en festival eller leir som dere allerede arrangerer.
  • Arrangementet kan imidlertid holdes i tilknytning til en større begivenhet i nærmiljøet som f.eks. kommunedager eller et spel eller en turnering, som søker ikke har ansvar for.
  • Barn og unge må være tydelig representert blant målgruppene for arrangementet.
  • I tillegg må arrangementet selvsagt være med på å synliggjøre foreningen og Frivillighetens år i lokalsamfunnet.

Har du spørsmål? Send de til vardag@frivillighetensar.no

Til toppen