Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Fra 26. november er reglene for innreise til Norge skjerpet.
Klikk her og sjekk hva som gjelder

Norway has stricter entry restrictions from 26 November.
Qlick here to see the new measures that has entered into force

Ansvarlig vertskap

Kurset holdes torsdag 16. desember på Radisson Blu Resort Trysil.

Smileys som viser grader av alkoholpåvirkning - Klikk for stort bildeGrader av alkoholpåvirkning.I samarbeid med politioverbetjent i Trysil og restaurantforeninga i Trysil, inviterer vi nå til kurs i ansvarlig vertskap.

Populært kurs

- Vi har arrangert tilsvarende kurs de siste årene med til sammen 850 deltakere, og vi har fått gode tilbakemeldinger på kurset, forteller næringskonsulent Line Menes. Kurset er åpent også for enkeltpersoner, ikke bare for næringa.

Kursinnhold

Gjennomføring av kurset ansvarlig vertskap er ett av tiltakene som skal fremme ansvarlig servering av alkohol. Kursdeltakerne får opplæring i aktuelle temaer knyttet til rus og vold, samt forvaltning av alkoholloven. I år holder vi også et kurs om alkoholloven for engelskspråklige.

Kursdagen

Kursdato for årets kurs er torsdag 16. desember. Vi setter opp to kurs denne dagen. Kurs 1 går fra kl. 8 til kl. 16.30, og kurs 2 holdes fra kl. 12.30 til kl. 21.

Kurs 1

 • Kl. 8-11.30: Alkoholloven v/Anita Granheim
 • Kl. 11.30-12.30: Utelivsrelatert narkotikabruk v/Lasse Kalvø
 • Kl. 12.30-13.15: Lunsj
 • Kl. 13.15-16.30: Hvordan forebygge og håndtere vanskelige situasjoner v/Daniel Müller

Kurs 2

 • Kl. 12.30-16: Alkoholloven v/Anita Granheim
 • Kl. 16-17: Utelivsrelatert narkotikabruk v/Lasse Kalvø
 • Kl. 17-17.45: Middag
 • KL. 17.45-21: Hvordan forebygge og håndtere vanskelige situasjoner v/Daniel Müller

For engelskspråklige

Kursdato for alkoholloven for engelskspråklige er fredag 17. desember fra kl. 8.30 til kl. 13 på Radisson Blu Resort Trysil.

Program

 • Kl. 8.30-10.30: Alkoholloven v/Anita Granheim
 • Kl. 10.30-10.50: Pause
 • Kl. 10.50-12.30: Alkoholhoven fortsetter
 • Kl. 12.30-13: Utelivsrelatert narkotikabruk v/Lasse Kalvø

Krav

For bevillingsperioden 2020-2024 har Trysil kommune stilt krav om at styrer, stedfortreder og serveringspersonale skal ha gjennomført og bestått kurset ansvarlig vertskap. Ansvarlig vertskap kurset består av to deler. Del en er et e-læringskurs som er utviklet av Helsedirektoratet. Del to er et dagskurs som arrangeres i Trysil etter behov.

E-læringskurset

KoRus-Øst har på bestilling fra Helsedirektoratet, utviklet et e-læringskurs i ansvarlig vertskap. Gjennom e-læringskurset får kursdeltakerne grunnleggende innføring i alkoholloven. Dagskurset bygger videre på e-læringskurset. Dette betyr at de som skal delta på dagskurset, også må gjennomføre og bestå e-læringskurset i ansvarlig vertskap før dagskurset.

Gå inn på e-elæringskurset her.

Påmelding

Kurset i ansvarlig vertskap koster 500 kroner per person. Det er begrenset antall plasser, maks 50 personer per kurs. Husk å oppgi om du vil følge kurs 1 eller kurs2. I tillegg kommer kostnader på e-læringskurset. Kurset for engelskspråklige koster 300 per person. Begge kursene har bindende påmeldingsfrist som er 10. desember 2021.

Påmelding til kurs

Til toppen