Alvorlig syke barn kan få koronavaksine

Barn i Sør-Østerdal 5-11 år med alvorlige sykdommer kan få koronavaksine i Elverum.

Tegning av mor, far og barn med sprøyte og hetteglass - Klikk for stort bildeUnger i Trysil som har alvorlige sykdommer, kan få koronavaksine i Elverum.
Første vaksinedag er fredag 21. januar.  Foresatte som har spørsmål, kan ringe vaksinetelefonen i Elverum på 91 53 50 09.

Ikke fått tilbud?

- De fleste som er aktuelle for denne vaksinen, skal ha fått beskjed fra sykehuset eller fastlegen. De som ikke har det, kan ringe vaksinetelefonen vår 94 00 13 75 eller ta kontakt med Elverum direkte, sier kommuneoverlege Hanna Rydløv.

Årsaken til at Trysil ikke har dette tilbudet, er at barnevaksinen kun fins i hetteglass med ti doser. Siden det dreier seg om få barn i hver kommune, er det bare utvalgte kommuner i hvert fylke som får disse vaksinene.

Diagnosene

Med alvorlig sykdom mener Folkehelseinstituttet disse diagnosene:

  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)  
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi,  lymfom) siste fem år    
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift   
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon 
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon 
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn») 
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året) 
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege. 

Begrunnelse for anbefaling

I sin begrunnelse for å anbefale vaksine til disse barna, skriver FHI:

Barn i alderen 5–11 år, også de med alvorlig grunnsykdom, har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt i sykehus på grunn av covid-19-infeksjon. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir og kan også gjøre at de lettere kan delta på skole og aktiviteter. Enkelte grupper barn i alderen 5 til 11 år med alvorlige grunnsykdommer kan derfor få tilbud om koronavaksine. 

Les mer om barnevaksineringen på FHIs sider

Til toppen