1 million i gjødselstøtte

Kommunestyret har bevilget inntil 1 million kroner i gjødseltilskudd til Trysils bønder.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Traktor på våronn - Klikk for stort bildeBøndene sliter med høye utgifter til gjødsel, strøm og drivstoff. Nå vil Trysil kommunestyre gi tilskudd så flest mulig av dem vil gjødsle i vår. Illustrasjonsfoto
Initiativet kom fra Trysil Ap og vedtaket ble fattet mot stemmene til Høyre og FrP. De to partiene ønsket i utgangspunktet ikke å behandle en så stor sak som ble lagt fram i møtet uten forutgående saksutredning.

Høyres Anders Nyhuus og Sps Erik Sletten, Ole André Storsnes og Hans Peter Nyhuus ble kjent inhabile da de er i målgruppa.

Vedtaket

Vedtaket lyder slik:

Med bakgrunn i den ekstraordinære prisstigningen på gjødsel det siste året ønsker kommunestyret å legge til rette for at landbruksnæringen i kommunen kan søke tilskudd til innkjøp av gjødsel for vekstsesongen 2022. Kommunestyret bevilger inntil 1 million kroner fra disposisjonsfond til denne ekstraordinære tilskuddsordningen. Formannskapet godkjenner retningslinjene for søknadene som behandles administrativt.

Begrunnelse

Ap ved Turid Backe-Viken begrunnet ønsket om å få hastebehandlet saken slik:

Vi ser nå en krise i landbruket med galopperende priser på gjødsel. Flere kommuner i Innlandet har gitt økonomisk støtte til sine lokale bønder og Trysil AP ønsker at vi skal gjøre det samme i Trysil. Dette er ei krise landbruket vårt ikke greier å håndtere på egen hånd, her må offentlige myndigheter inn å avhjelpe situasjonen - det gjelder nasjonalt og det gjelder lokalt!

Det er nå stor fortvilelse i næringen, flere bønder melder om oppbud, flere tar opp lån for å betale kunstgjødsel eller må rett og slett levere dyr for å bli likvide og greie å betale for seg. Slik kan vi ikke ha det. I dagens situasjon er selvberging enda mer aktuelt enn noen gang og vi må i hvert fall sikre at de som allerede driver innenfor landbruket fortsetter. Denne krisen er en felles krise - det er vår krise - og vi må løse den sammen!

Å sette av et beløp i størrelsesorden inntil kroner 1 million vil avhjelpe den akutte situasjonen og forhåpentligvis sørge for at våre bønder kan overleve situasjonen. Administrasjonen kan best vurdere kriteriene for en slik støtteordning, men å kikke til hvordan strømstøttemodellen er utformet kan være en ide. En praktisk løsning kan f.eks. være at bønder bosatt i Trysil, får kompensert 80 % av utgiftene over 4 kr per kg mot kvittering med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2022. Men dette er som sagt bare et eksempel - vi overlater til administrasjonen å utforme kriteriene så de treffer best mulig.

Arbeiderpartiet ønsker å sette saken på sakskartet, fordi vi opplever at dette er en akutt situasjon og at støttetiltak haster.

Retningslinjer

Retningslinjene blir behandlet på neste møte i formannskapet som antakelig blir 31. mai. Etter det kommer vi tilbake med dem, søknadsskjema og søknadsfrist.

Se debatten om saken skulle behandles opp i møtet.

Se debatten om tilskuddsordningen skulle innføres.

Til toppen