Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Publisert: 12.05.2020 11:25:00

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om dør-til-dør-transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. 

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Taket på drosje med drosjeskilt

​​​

Kriterier

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Samarbeidspartnere

Samferdselsdepartementet har pålagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

Søknadsskjema
Søknadsvedlegg

Legeerklæring

Søknadsmottaker

Innlandet fylkeskommune, Seksjon kollektivtransport
Kundesenteret v/TT-nemnda
Gruvvegen 78
2580 Folldal

Søknadsbehandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

Lovpraksis

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Kontakt oss
Relasjonslenker
Sist oppdatert: 12.05.2020 15:35:47