Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Tilskudd til drenering - søknad

Publisert: 11.01.2016 11:07:31

Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. For planerte arealer kan det fra 2016 også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

God drenering er viktig for å få gode avlinger. Dårlig drenert jord gir større risiko for tap av jord og næringsstoffer til vann og utslipp av klimagasser til luft.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører

  • vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
  • vesentlig fare for flom og vannforurensning
  • fare for skade på automatisk fredede kulturminner

Kulturminnemyndigheten (kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen og Sametinget) skal uttale seg når tiltaket kan berøre interesser innenfor deres fagområder.

Når du søker om tilskudd, må du bruke skjemaet fra Landbruksdirektoratet. Kommunen fatter vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Beskrivelse

Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. For planerte arealer kan det fra 2016 også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

God drenering (grøfting) er viktig for å få gode avlinger. Store deler av dyrkajorda i Norge har for dårlig drenering. Det gir dårlige vekstforhold for plantene og ofte vanskelige innhøstingsforhold. Resultatet er mindre avlinger med dårligere kvalitet. Dårlig drenert jord gir også større risiko for tap av jord og næringsstoffer til vann og utslipp av klimagasser til luft.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører

  • vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
  • vesentlig fare for flom og vannforurensning
  • fare for skade på automatisk fredede kulturminner

Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er startet før tilskuddet er innvilget.

Drenering
Målgruppe

Eier av, eller foretak som leier, jordbruksareal med behov for ny drenering

Samarbeidspartnere

Kulturminnemyndigheten (kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen og Sametinget) skal uttale seg når tiltaket kan berøre interesser innenfor deres fagområder.

Søknadsveiledning

Når du søker om tilskudd, må du bruke skjemaet fra Landbruksdirektoratet (lenken finner du nedenfor). Innvilget tilskudd utbetales etter at du har dokumentert at tiltaket er gjennomført. Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra da søknaden ble innvilget.

Klagemulighet

Kommunen fatter vedtak om søknaden. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du  klage videre til Fylkesmannen.

Utførende enhet
Sist oppdatert: 05.03.2019 18:58:11