Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Skoletilhørighet

Publisert: 14.05.2020 15:45:00

Alle elever tilhører en skole. Som regel bestemmes tilhørigheten utfra hvor eleven bor.

Beskrivelse
 
Skoletilhørighet

​Innbygda skole

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Målgruppe

Foresatte med barn i skolepliktig alder

Kriterier

Hvilken skole eleven hører til, avgjør kommunen etter en konkret vurdering. Vurderingen skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til om for eksempel søsken er plassert på den samme skolen, kapasiteten på skolen og om skoleveien er farlig.  

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Du kan klage både på vedtak om hvilken skole eleven hører til og på vedtak om skolebytte til annen skole.

Lovpraksis

Se spesielt opplæringslova § 8-1 Skolen

Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Sist oppdatert: 14.05.2020 16:04:53