Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Skolemiljøet - Det fysiske miljøet

Publisert: 13.08.2019 11:05:00

Med fysisk skolemiljø menes både skolebygget og uteplassen. Alle har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Beskrivelse

Skolen har en aktiv plikt til å passe på at skolen har et godt miljø, både fysisk og sosialt.

Skolebygget og uteplassen skal tilpasses alle elever, også de med funksjonsnedsettelse.

Elever og foreldre kan snakke med skolen og be dem rette opp ting som ikke fungerer bra nok. Skolen skal ta stilling til oppfordringen så fort som mulig og skal lage et skriftlig vedtak om saken.

Elevene skal få ta del i planleggingen og i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal informere elever og foreldre om rettighetene deres og om skolens plikter.

Skolemiljø

​​​Foto: Trysil kommune

Målgruppe
  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelp
  • Foresatte
Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Fatter ikke skolen noe vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saken, kan du allikevel klage som om vedtaket var gjort. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Om skolen ikke har svart deg innen rimelig tid, kan du fortsatt klage som om skolen hadde fattet et vedtak.

Lovpraksis
Se spesielt
friskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø
opplæringslova Kapittel 9A
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 11.05.2020 22:05:00