Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Reduksjon eller fritak for skatt

Publisert: 25.02.2013 19:00:53

Fritak for betaling av skatt eller reduksjon i skatten er mulig i visse tilfeller etter avtale med Skatteetaten.

Beskrivelse

Som hovedregel skal alle betale den skatten som er fastsatt. I visse tilfeller kan du søke om å få utsettelse med betalingen, få skatten redusert eller slippe å betale skatt.

Lommebok med skrustikke
Målgruppe

Skattepliktige som ikke er i stand til å betale hele eller deler av den skatten de skylder.

Kriterier

Du kan få utsettelse med innbetaling av skatte- og avgiftskrav hvis du er midlertidig ute av stand til å betale skatten. Årsaker kan være dødsfall eller alvorlig sykdom. Skattekravet kan settes ned eller frafalles hvis din betalingsevne er varig svekket. 

Samarbeidspartnere

Skatteoppkreveren (kemner/kommunekasserer), Skatteetaten

Søknadsveiledning

Skatteoppkreveren vil kunne hjelpe deg med å sette opp en søknad. Den skal inneholde

  • navn
  • stilling
  • sivilstand
  • inntekt (ev. samboers/ektefelles/partners inntekt) de siste to årene
  • antall forsørgede og deres alder
  • opplysning om skatten er basert på skattemelding eller skjønnsfastsettelse
  • hvilke krav som søkes ettergitt
  • opplysning om eventuell sykdom
  • melding over faste utgifter
  • begrunnelse for søknaden

Alle opplysningene bør være dokumentert.

Søknadsvedlegg

Kopi av skattemelding for de siste to årene, eventuelt siste skjønnsfastsettelse.

Søknadsbehandling

Skatteutvalget treffer avgjørelse for ettergivelse av skatt inntil kr 200 000. I saker som gjelder beløp over kr 200 000, har departementet avgjørelsesmyndigheten. Skatteoppkreveren kan avgjøre søknader om ettergivelse/nedsettelse som gjelder forsinkelsesrenter på inntil kr 50 000.

Klagemulighet

Det er ingen adgang til å klage over vedtak fattet av skatteutvalget. For vedtak fattet av skatteoppkrever eller skattekontor, kan du klage til overordnet myndighet etter forvaltningslovens regler. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller at situasjonen har endret seg.

Lovpraksis

Se skattebetalingsloven kapittel 15.

Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 11.05.2020 22:03:37