Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Rådgiving i skolen

Publisert: 29.04.2020 11:50:00

Alle elever i grunnskole og videregående skole har rett til rådgivning om utdanning og yrkesmuligheter.

Beskrivelse

På den skolen du går, skal det være et tilbud om rådgiving. Du skal få hjelp til å ta avgjørelser som gjelder din videre utdanning og ditt yrkesvalg (utdannings- og yrkesrådgiving). Har du personlige problemer og vanskeligheter med å finne deg til rette på skolen, skal du også kunne få råd (sosialpedagogisk rådgiving). Skolen kan eventuelt finne de riktige hjelpeinstansene og formidle kontakt med dem. Du og foreldrene dine skal få informasjon om at dette rådgivingstilbudet finnes. Avhengig av behovet ditt kan rådgivingen skje i gruppe eller individuelt. Målet er at du skal få hjelp til å utvikle deg og utnytte de ressursene du har – og uten å være bundet av tradisjonelle kjønnsroller.

Rådgivingen skal medvirke til å utjevne sosiale forskjeller elevene imellom, forebygge at elever ikke fullfører skolen og integrere etniske minoriteter. 

Tankekart basert på ferdigheter

​​

Målgruppe

Elever i grunnskole og videregående skole

Kriterier

Rådgivingen dreier seg om utdannings- og yrkesvalg samt personlige, sosiale og følelsesmessige problemer som kan ha noe å si for opplæringen eller hvordan du har det på skolen. Derimot vil faglige problemer ligge under ansvarsområdet til kontaktlæreren eller PP-tjenesten.

Pris

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

Elevens foresatte og hjelpeinstanser utenfor skolen

Søknadsveiledning

Som skoleeier har kommunen/fylkeskommunen ansvar for å ha et tilbud om rådgiving. Hvis du ikke får nødvendig rådgiving, kan du henvende deg til Fylkesmannen som fører tilsyn etter opplæringsloven.

Lovpraksis

Se forskrift til opplæringslova kap. 22 Retten til nødvendig rådgiving.

Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 29.04.2020 11:50:46