Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Midlertidig botilbud

Publisert: 07.09.2020 16:00:00

Kommunen skal hjelpe deg med å finne et midlertidig sted å bo hvis du ikke har et sted å sove og bo neste døgn.

Beskrivelse

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (se lenke til Kommunal bolig nedenfor).

Midlertidig%20botilbud
Kriterier

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Pris

Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

Klagemulighet

Hvis NAV gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til NAV. Opprettholder NAV sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Lovpraksis

Denne tjenesten er lovpålagt. Se lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 07.09.2020 16:02:49