Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Konfliktråd

Publisert: 25.02.2013 18:57:15

Konfliktrådet hjelper deg å løse en konflikt gjennom mekling og dialog. Det finnes konfliktråd over hele landet og tilbudet er gratis.

Beskrivelse

​Konfliktrådet har til oppgave å mekle i tvister som oppstår på grunn av at én eller flere personer har påført andre en skade, et tap e.l. Eksempler på saker som kan behandles i konfliktrådet, er

  • nabotvister
  • familietvister
  • økonomiske tvister
  • konflikter som følge av straffbar handling m.m.
Informasjonsvideo om konfliktrådet

Klikk på bildet og se informasjonsvideo fra konfliktrådet.

Målgruppe

​Alle

Kriterier

​Mekling i konfliktrådet krever samtykke fra begge parter. Partene må møte personlig i meklingsmøtet. Du kan ikke ha med deg en fullmektig, men konfliktrådet kan tillate at partene lar seg bistå av andre støttepersoner.

Pris

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

​22 konfliktråd dekker alle landets kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for administrativ drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådene samarbeider med kommunene om oppnevning av meklere lokalt. Konfliktrådene samarbeider for øvrig med:

  • Politi
  • Friomsorgen
  • Domstolene
  • Andre lokale etater som skole og barnevern
Søknadsveiledning

Du trenger ikke å søke om å benytte konfliktrådets tjenester. Du kan ta direkte kontakt med konfliktrådet enten ved telefon, brev, e-post eller personlig oppmøte.

Kontaktinformasjon til konfliktrådet i Hedmark​

Søknadsbehandling

Konfliktrådsleder vil vurdere om din sak egner seg for mekling. Konfliktrådet bistår med å innhente samtykke til mekling fra andre konfliktparter. Meklingsmøtet gjennomføres normalt med én mekler til stede. Mekleren avgjør om den avtalen partene kommer fram til, skal godkjennes.

Konfliktrådet har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 35 dager (fra første henvendelse til saken er ferdig meklet).

Klagemulighet

Det er partene selv som kommer fram til en løsning i form av en avtale. Det er derfor ikke anledning til å klage til konfliktrådet på avtalens innhold. I straffesaker har du én ukes angrefrist. I sivile saker kan partene selv avtale en angrefrist. Du kan klage på vedtak om at konfliktrådet avviser en sak eller nekter å godkjenne en avtale innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må rettes til konfliktrådet. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Sekretariatet for konfliktrådene.

Sist oppdatert: 23.11.2017 13:47:04