Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Publisert: 07.05.2020 15:15:00

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold eller som følge av mangel på arbeidskraft i forbindelse med koronapandemien.

Beskrivelse

Du kan søke om erstatning for økonomisk tap som er forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å forsikre seg mot. Ordningen gjelder

 • avlingssvikt
 • svikt i honningproduksjonen.

Eksempler på klimabetingede skader er

 • tørke
 • store nedbørsmengder
 • flom
 • frost 
 • dårlig blomstring for honningproduksjon.

Du kan også søke om erstatning for tap som følge av mangel på sesongarbeidskraft i forbindelse med koronapandemien.

Klimabetingede%20skader
Målgruppe
Landbruksforetak som
 • er registrert i Enhetsregisteret
 • driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer.
Kriterier
Ordningen gjelder dersom:
 • Skadene er  forårsaket av klimatiske forhold (været) som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot.
 • Foretaket drives faglig forsvarlig, og forebygger og begrenser skadene. 
 • Du kan dokumentere årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold. 
 • Du gir umiddelbar melding til kommunen om skaden
Søknadsveiledning

Du søker om erstatning ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender til kommunen.

Søknadsfrist

Erstatning ved skader i plante- og honningproduksjon:

 • ved avlingssvikt, 31. oktober det året skaden har oppstått
 • Ved svikt i honningproduksjon må du melde fra før slynging og senest innen 15. september.
Søknadsbehandling

Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes Fylkesmannen, som avgjør saken.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknadsmerknader

Du kan av økonomiske grunner og etter særskilt søknad få et forskudd på inntil 50 % av antatt erstatning for avlingssvikt.

Utførende enhet
Sist oppdatert: 12.05.2020 23:25:09