Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Jegerprøven

Publisert: 25.02.2013 18:57:04

Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven.

Beskrivelse

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

Jegerprøven
Målgruppe

Personer som i kalenderåret fyller 14 år (gjelder bare småvilt) eller 16 år som ønsker å drive jakt eller fangst.

Kriterier

Jegerprøven kan avlegges av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Da kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

Pris
Pris

Når du skal gå opp til eksamen, må du betale et eksamensgebyr på 300 kroner. Gebyret skal betales på fastsatt giro som du får hos kommunen. Gebyret sendes til

Miljødirektoratet
Jegerprøvegebyr
Postboks 5672 Sluppen
7485 Trondheim

Kontonr. 7694.05.02728

Samarbeidspartnere

Studieorganisasjoner, vanligvis Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokallag

Søknadsveiledning

Kommunen arrangerer elektronisk eksamen. Dette annonseres i lokalavisen. Kursarrangør/lærer har oversikt over eksamensdatoene.

Søknadsbehandling

Kommunen sender eksamensbesvarelsene til Jegerregisteret. Når du har fullført det obligatoriske kurset og bestått skriftlig eksamen, skriver kommunen ut bevis for at jegerprøven er avlagt.

Klagemulighet

Du kan ikke klage på ikke-bestått eksamen. Du kan gå opp til ny eksamen, og betale eksamensavgift for hvert forsøk.

Kontakt oss
Sist oppdatert: 11.10.2017 11:56:05