Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

Publisert: 07.05.2020 15:40:00

Du har rett til å få en individuell plan hvis du mottar flere typer helse- og omsorgstjenester fra kommunen over lang tid.

Beskrivelse

En individuell plan skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Du skal få en koordinator som sørger for samarbeidet mellom tjenestene og fremdrift i planen.

Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.

Individuell%20plan%20koordinering%20helse%20omsorg%20sosial
Målgruppe
  • Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
  • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av Nav-kontoret
Samarbeidspartnere

Har du behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten (staten), har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

Søknadsveiledning

Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet.

Søknadsvedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsmottaker

​Trysil kommune
Tjenestekontoret
Postboks 200
2421 Trysil

Klagemulighet

Klageadgangen er forankret i den enkelte lov (se avsnittet om lover og retningslinjer). Fylkesmannen er klageinstans etter lov om sosiale tjenester i Nav, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivningen.

Det er retten til individuell plan du kan klage på. Men hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde (se forskriften), kan du også klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandlet saken.

Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

Barnevernloven § 3-2a
Psykisk helsevernloven § 4-1
Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 og § 7-1
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5
Introduksjonsloven § 6
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 22
Forskrift om individuell plan i NAV
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 07.05.2020 15:42:32