Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Hjemmehjelp

Publisert: 12.08.2019 10:00:00

Du skal få den hjelp og trygghet du trenger, uansett alder eller funksjonsnivå. Hjemmehjelp er et tilbud til deg som fortsatt vil bo hjemme, men trenger hjelp til rengjøring eller handling.

Beskrivelse

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring og handling.

Det kan dreie seg om hjelp til å bestille husholdningsvarer, eventuelt få disse levert på døren, å få levert varm middag eller kald middag for oppvarming, og hjelp til vask av klær, oppvask, husvask og vask av vinduer.

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Hjemmehjelp
Kriterier

Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning eller av andre årsaker. 

Pris

icpdf​Egenandelssatser for personlig assistanse i form av praktisk bistand 

Hvis personlig assistanse gis som opplæring, er det gratis.

Hvis hjemmehjelper skal bistå deg med personlig stell (toalettbesøk, å stå opp, av- og påkledning osv.), skal den hjelpen være gratis. Kommunen kan ta egenandel for hjelp som ikke er til personlig stell og egenomsorg.

Søknadsveiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema
Søknadsvedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsmottaker

​Trysil kommune
Tjenestekontoret
Postboks 200
2421 Trysil

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2

Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 12.08.2019 15:36:35