Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Helsefremmende hjemmebesøk

Publisert: 07.05.2020 14:35:00

Helsefremmende hjemmebesøk er et tilbud til friske hjemmeboende eldre som ikke har andre tjenester fra kommunen. Målet med besøket er at eldre skal leve et godt og selvstendig liv.

Beskrivelse

Hjemmebesøkene gjøres individuelt og består gjerne av en samtale om

 • hva slags informasjon du trenger
 • hva slags kommunikasjon du ønsker
 • tips og råd for å opprettholde god helse
 • trygghet og sikkerhet i hjemmet
 • eventuell behov for hjelp.
Eldre kvinne med bok i fanget
Målgruppe

Eldre personer som ikke mottar tjenester fra kommunen. Den vanligste aldersgruppen er de fra 75-79 år.

Noen personer er yngre, men er i en situasjon som gjør at de har større behov for kontakt. Dette kan være personer som

 • har mistet noen (ektefelle eller andre i nær relasjon)
 • nylig er utskrevet fra sykehus
 • er pårørende til kronisk syke
 • snakker dårlig norsk
 • takker nei til besøk
 • viser tegn til psykiske eller fysiske plager
 • bruker trygghetsalarm, TT-kort, o.l.
 • viser tegn til kognitiv svikt
 • har nedsatt mobilitet
 • er ensomme.
Kriterier

Kommunen velger selv hvilke aldersgrupper som skal få tilbud om hjemmebesøk.

Søknadsbehandling

Kommunene skal ha oversikt over befolkningens helsesituasjon, og de skal velge gode strategier for å jobbe mer forebyggende og helsefremmende.

Lovpraksis

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-3, § 4-1.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.

Folkehelseloven § 5.

Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 07.05.2020 16:06:50