Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Grunnskoleopplæring for voksne

Publisert: 25.02.2013 18:56:11

Alle voksne som av en eller annen grunn mangler grunnskoleopplæring har rett til å få gratis opplæring.

Beskrivelse

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

Voksne elever og lærer
Pris

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Søknadsmottaker

​Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Se spesielt opplæringslova § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 04.02.2019 16:57:45