Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Grunnlån

Publisert: 06.08.2019 13:30:00

Alle kan søke Husbanken om grunnlån til ny bolig eller oppgradering.

Beskrivelse

Enkeltpersoner kan søke Husbanken om grunnlån til oppføring av ny bolig. Grunnlånet skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som universell utforming og miljø. Det betyr at huset du ønsker å bygge, blant annet

  • må være tilrettelagt for livsløpsstandard
  • ha redusert energibehov
  • bestå av miljøvennlige materialer

I enkelte distrikter kan kvalitetskravene i noen tilfeller fravikes. 

Grunnlån%20Husbanken

​​

Målgruppe

Alle, uavhengig av inntekt eller situasjon for  øvrig

Kriterier

Husbanken forutsetter at du har økonomisk evne til å betjene lånet og at dette kan dokumenteres. Husbankfinansiering skal være innrettet mot rimelige kvalitetsboliger og gjelder ikke de dyreste boligene.

Pris

Lånet følger Husbankens rentevilkår.

Søknadsveiledning

Ta kontakt med Husbankens regionkontor så tidlig som mulig og gjerne før søknad er sendt. Benytt søknadsskjema (se lenke til høyre) og fyll det ut i to eksemplarer.

Søknadsvedlegg
  • Målsatte tegninger
  • Situasjonsplan
  • Byggekontrakt/anbudsmateriale
  • Beregning av boligens oppvarmingsbehov
  • Annen nødvendig dokumentasjon
Søknadsmottaker

Søknaden sendes til Husbankens regionkontor.

Søknadsbehandling

I vurderingen vil det bli lagt vekt på lokale kostnads- og markedsforhold, kvalitet og brukergruppe. Husbanken tilbyr samarbeid tidlig i prosjekteringsfasen for å avklare kvalitet og pris.

Klagemulighet

Det er anledning til å klage på Husbankens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån eller tilskudd. Klagen må være skriftlig og sendes det kontoret som har truffet vedtaket. Klagen må begrunnes. Angi hva du klager over og hvilken endring du ønsker. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket. Hvis du ikke får medhold i klagen, sendes den til en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt for husbanksaker.

Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 06.08.2019 13:31:36