Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Fysioterapi

Publisert: 28.04.2020 13:30:00

Fysioterapi er en del av vårt helsetilbud. Dersom du har dårligere funksjonsevne på grunn av alder, sykdom eller en skade, kan våre fysioterapeuter hjelpe deg.  Fysioterapeuter undersøker, behandler og gir opptrening.

Beskrivelse

 Dersom du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut. Målet er at du skal få en bedre hverdag, hvor du kan være så selvstendig og aktiv som mulig.

Fysioterapi er en del av tjenestetilbudet i kommunen som kan kontaktes direkte og uten henvisning fra lege. Tilbudet er for personer i alle aldersgrupper.

Fordeling av pasienter skjer i et samarbeid mellom kommunen og instituttene. Vi tilrettelegger for et best mulig behandlingsforløp for den enkelte pasient.

Fysioterapi i kommunehelsetjenesten
Vi er fire fysioterapeuter som holder til i første etasje på sykehjemmet; inn hovedinngangen, til venstre i korridoren og så 2. og 3. dør på venstre side.

Vi som utfører tjenester der brukeren er og er tilknyttet barnehage, skole, helsestasjon, sykehjem, hjemmetjenester, NAV og hjelpemiddelsentral.

Avtalefysioterapeuter
Trysil har to institutt med kommunale driftsavtaler:
Lia Terapi, Liavegen 11, 2420 Trysil
Tlf.: 62 45 01 64
E-post: spenst-t@online.no  
 
Trysil Helse & Trening (THT), Storvegen 6, 2420 Trysil,
Tlf.: 62 45 15 55
E-post: kontakt@trysilhelseogtrening.no

Vi kan bistå med:

  • undersøkelse og kartlegging
  • informasjon, veiledning og undervisning
  • hverdagsrehabilitering
  • rehabilitering etter sykdom og skade
  • habilitering
  • formidle hjelpemidler
  • forebyggende og helsefremmende aktiviteter individuelt eller i gruppe
Fysioterapi

​​

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Kriterier

​Trenger du fysikalsk behandling, kan du ta direkte kontakt med en fysioterapeut eller et fysikalsk institutt for å få time. Du trenger ikke henvisning fra lege. Klarer du ikke å komme deg til et behandlingssted på egenhånd, kan du kontakte fysioterapien i kommunen.

Pris

​Det kommunale fysioterapitilbudet er gratis. På instituttene betaler du en egenandel per behandling opp til egenandelstaket som i 2020 er på 2 176 kroner, er nådd. Når det er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Du kan logge den inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder
  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Søknadsveiledning

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 12.05.2020 16:10:35