Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Familiebarnehage - etablering og drift

Publisert: 25.02.2013 18:55:00

Ønsker du å starte en familiebarnehage? Før en familiebarnehage settes i drift, må du ha godkjenning av kommunen.

En familiebarnehage egner seg best for barn under tre år. Du kan enten arbeide der selv eller ansette en assistent og pedagogisk veileder. Du må lage vedtekter for virksomheten.

 • Du må ha en romslig bolig med plass til lek
 • En assistent utfører det daglige arbeidet
 • En førskolelærer er styrer og gir pedagogisk veiledning
 • Familiebarnehager godkjennes normalt for maksimalt fem barn over tre år
 • Familiebarnehagen finansieres ved foreldrebetaling og offentlig tilskudd
 • Det må utføres en radonmåling

Kontakt kommunen for å få nærmere opplysninger og søknadsskjemaer. Kommunen kan hjelpe deg med å rekruttere en pedagogisk veileder.

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Du kan klage på vedtaket innen tre uker. Klageinstans er Fylkesmannen.

Beskrivelse

Er det mange små barn som venter på barnehageplass der du bor? Ønsker du å starte en familiebarnehage? Før en familiebarnehage settes i drift, må du ha godkjenning av kommunen med hensyn til pedagogisk innhold og helse, miljø og sikkerhet. 

En familiebarnehage er en barnehageform der barna får et tilbud i private hjem. Den egner seg best for barn under tre år. Du kan enten arbeide der selv eller ansette en assistent og pedagogisk veileder og selv være ute i jobb. Du må lage vedtekter for virksomheten.

Familiebarnehage
Målgruppe

Personer som har lyst til å starte en familiebarnehage

Kriterier
 • Du må ha en romslig bolig med plass til barns lek
 • En assistent utfører det daglige arbeidet
 • En førskolelærer er styrer og gir pedagogisk veiledning hver uke (1,25 timer per barn per uke)
 • Etter forskrift om familiebarnehager godkjennes et hjem normalt for maksimalt fem barn over tre år som er til stede samtidig. Er flertallet av barna under tre år, må antallet reduseres.
 • Etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler trenger du godkjenning fra kommunen hvis ukentlig oppholdstid er på mer enn 10 timer og antall barn som er til stede samtidig er tre eller flere (selv om to av barna skulle være dine egne)
 • Familiebarnehagen vil motta godtgjøring for driften. Den finansieres ved foreldrebetaling og offentlig tilskudd.
 • Den som er ansvarlig for bygget eller den daglige driften, må sørge for at det blir utført en radonmåling (fra 1.1.2014)
Samarbeidspartnere

Folkehelsemyndighetene, plan- og bygningsmyndighetene, brannvesenet, Arbeidstilsynet

Søknadsveiledning

Kontakt kommunen for å få nærmere opplysninger og søknadsskjemaer. Avtal tid for befaring i hjemmet ditt. Lokalene skal også godkjennes av kommunen.

Søknadsbehandling

Kommunen kjenner til behovet for barnehageplasser i nærmiljøet og eventuelle barnehager du kan samarbeide med, og kan hjelpe deg med å rekruttere en pedagogisk veileder. Barnehagen kan åpne når godkjenning, ansettelse og vedtekter er i orden.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du klager over og hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Lovpraksis
barnehageloven § 19 - politiattest
folkehelseloven kap. 3 - Miljørettet helsevern
Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 22.06.2017 14:13:20